Saturday, April 19, 2008

KENAPA ULAMA2 TDK MENGITI SUNNAH RASUL?

MY DREAM IS TO SEE THE PEACEFUL SOCIETY,JUSTICE FOR ALL, NONE DISCRIMINATION DAN PROSPERITY FOL ALL INDONESIAN.

Bismilahirrahmanirrahiim.
Asalamu'alaikumwrwb
oleh latifabdul

Siapa yang bisa menjelaskan ;"Kenapa kebanyakan Ulama2,usztad2 dan da'i serta islamic scholars tidak mengikuti sunnah Rasulullah saw dlm mencari nafkah, yang telah di tunjuk oleh ALLAH untuk menjadi teladan bagi umatnya?

Sedangkan beliau2 tersebut orang yang mengerti tentang agama dan sunnah Rasul.

Rasululah saw adalah seorang pedagang, businessman yang suskes,berprestasi, yang kaya raya, serta dinamakan "Al Amin" orang yang jujur ,amanah dlm berniaga?

Kalau sekiranya banyaklah ulama2,Usztad2, da'i2 dan islamic scholars berbusiness, yang jujur,dan tangguh,bpk kira umat islam tidak seperti yang kita lihat sekarang ini, saudah menjadi umat Rahmatan lil'alamin.

Sayangnya sunnah Rasul ini kebanyakan dikuti oleh suku China di Indonesia.
Masarakatnya sangat sejahatera...berdagangan ke kota2 kecil dari negeri asalnya RRT.

Perlu kita renungkan kembali,karena jarang sekali kita mendengar dr khotip2 di Mesdjid2 untuk mengajak umat mengikuti sunnah Rasul dlm mencari nafkah.

Semoga bermanfaat dan bagi yang memberikan ilmunya bpk ucapkan terimakasih lebih dahulu.

Maju dan mundurnya uamt islam sangat tergantung kepada ulama2 usztad2 yang mengerti agama islam.

Kalau ulama2 tidak mengikuti sunnah Rasul, dlm mencai nafkah, maka umat islam akan menjadi lemah dlm ekonomi dan akirnya umat islam menjadi umat yangklas dua, tangan di bawah.

Sedangkan Hadits mengatakan;
ALLAH lebih senang muslim yang kuat(iman dan ekonominya) dari pada muslim yang lemah(miskin) HR Muslim

Mohon direnungkan
Mohon dikirimi kawan2,usztad2 dan ulama2 semoga bermanfaat

wassalam.

No comments: