Saturday, February 13, 2010

(5) Issue Kontemporer 2010; Issue Daging Halal.

Creative AlQuran Study.
Al Quran give the true solution
Book Seri I.
Abdullatif.

Asalamu'alaikum wrwb.

Bismilahirrahmanirrahiim
Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu(yahudi,nasrani) halal bagimu,QS.5:5

Kita melihat dalam masarakat Islam kita dimana ulama2 Islam Fundamentalis yang beridologi Islam Taliban mengharmkan daging2 yang ada di supermarket2 yang di potong oleh umat nasrani,yahudi atau non Islam.

Ulama2 Islam Fundamentalis ini merujuk kepada Hadits2, dan Fatwa ulama2 yang membenci orang2 kafir nasrani, dan yahudi.

Kemudian juga dia merujuk kepada sebuah ayat ALLAH yang turun waktu peperangan dengan orang2 kafir(musrik,yahudi,dan nasrani) dimana ALLAH mengharamkan daging2 yang dipotong oleh orang2 kafir(msuh2) agar umat Islam jangan sampai di racuni oleh mereka.

Setelah orang2 kafir dan Islam sudah ada perjanjain damai,maka daging2 potongan orang2 kafir itu adalah halal bagi umat Islam dan begitu pula sebaliknya.

Kenapa sampai hari ini golongan2 Islam fundamentalis itu masih mengharamkan daging2 potongan orang2 kafir? Karena sampai hari ini negara2 Arab sekitar Israel masih bermusuhan dan saling membenci.

Kalau kita merujuk kepada Al Quran seperti ayat diatas itu, maka aqidah kita berada dijalan yang benar dan lurus, tidak perlu kewatir lagi.

Itulah ayat ayat Allah yang Kami membacakannya kepada mu dengan sebenarnya maka dengan perkataan manakah lagi mereka akan beriman sesudah (kalam ) Allah dan keterang keteranganNya. QS 45;6

Demikianlah,semoga ayat2 ALLAH diatas itu dapat memperbaiki aqidah kita selama ini yang menganggap daging2 potongan orang2 kafir adalah haram.Semoga ALLAH mengampuni kelalaian kita,Amien.

Wassalamu'alaikum wrwb

Silakan kirimi teman2 tersayang.

No comments: