Thursday, February 18, 2010

(22) Issue Kontemporer 2010; Tarawih 11, 21, 23, ,37,dll

Creative Al Quran Study.
Al Quran gives the true solution
Book Seri I.
By Abdullatif.

Assalamu'alaikum wrwb.

Bismilahirahmanirrahiim.
Seandainya dia(Muhammad) mengadakan adakan sebahagian perktaan atas (nama) kami(44) Niscaya benar benar kami pegang dia pada tangan kakannya (1).(45) Kemudian benar benar Kami potong urat tali jantungnya.(46) Maka sekali kali tidak ada seorangpun dari kamu yang dapat mengahlangi(kami) ,dari pemotongan urat nadi itu.QS69:43:47.

Firman ALLAH, janganlah kamu berlama lama di Mesdjid.QS 62:10.
Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Alasan ketiga adalah Khalifah Umar pernah bernasehat; Janganlah kamu berlama lama di mesdjid berdoa kepada ALLAH swt.Sebaiknya kamu keluar dari mesdjid untuk mencari nafkah untuk keluarga mu.

Kalau kita perhatikan dengan sesakma ayat diatas itu dan sebuah nasehat Khalifah Umar jelaslah bagi kita bahwa Rasul tidak berani menambah nambah syariat Islam dan menyamakan dengan wahyu2 ALLAH swt.

Yang boleh dikerjakan oleh Rasul adalah menjelasakan makna ayat2 ALLAH kepada umat yang masih belum mengerti seperti contoh tidak ada penjelasan bagaimana rakaat shalat dll.

Dalam Al Quran dijelaskan sejelas jelasnya tentang macam shalat yaitu;

---1. Shalat fardu 5 kali sehari.
---2. Shalat Jummat
---3. Shalat tahajjud,tengah malam.

Tidak ada diperintahkan oleh ALLAH untuk shalat Tarawih dgn jumlah rakaat yang banyak itu, atau berulang ulang melakukannya. Apakah dengan melakukan shalat tahajjud saja ALLAH tidak akan mengabulkan permohonan kita? Apakah mesti berulang ulang berbicar kepada Raja di Raja.

Saya kira Raja yang bijak sana, dengan satu kali saja permitaan hamba2nya Raja akan mengerti. Malah kalau berulang ulang Raja akan memarahi kita.

Kedua Khalifah Umar berkata, janganlah berlama lama di mesdjid,artinya janganlah berlama lama berdoa kepada ALLAH, ALLAH maha mengerti hamba hambanya, bekerjalah kamu mencari nafkah untuk keluarga kamu itu lebih baik untuk mu.

Jadi artinya ulama2 Islam Fundamentalis sudah banyak menyesatkan umat Islam beratus ratus tahun.Sampai hari ini masih banyak umat Islam yang melaksanakan shalat Tarawih yang tidak diperintahakan ALLAH dan Rasulullah saw.

Kalau kita benar2 umat; ahlul sunnah wal- Jamaah sejati, sesungguhnya shalat tarawih itu tidak perlu dilakukan karena tidak diperintah oleh ALLAH swt. Shalat tarawih itu adalah ciptaan2 ulama2 terdahulu saja, bukan syariat Islam, tapi lebih condong budaya Arab.

Hati hati dengan ulama2 Arab sebagaimana ALLAH perintahkan dibawah ini;
Di antara orang-orang Arab yang di sekelilingmu itu, ada
orang-orang munafik dan di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu (Muhammad) tidak mengetahui mereka, Kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan Kami siksa dua kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. (QS.At Taubah 9:101)

Tidak semua yang datang dari Arab itu adalah syariat Islam, dan Syariat islam itu bukanlah Arab. Jadi kita umat Islam Indonesia haruslah berhati hati dengan semua yang datang dari Arab.
Pegangan yang kuat dari Arab hanya Kitabullah yaitu Al Quran yang dijamin kesuciannya dari tangan2 manusia.

Demikian semoga ayat2 ALLAH diatas itu dapat memperbaiki kembali aqidah kita yang sudah menyimpang selama ini, dan semoga ALLAH mengampuni dosa2 kita atas kelalaian kita sendiri,amien.

Kami berikan mereka Al Quran dengan terperinci,(fully detaied) dengan ilmu pengetahuan(knowledge), bimbingan (guidance), dan rahmat (Mercy) untuk semua manusia bagi orang2 yang beriman.Qs.7:52.

wassalamu'alaikum.wrwb

Silakan kirimi teman2 tersayang dan buat link.

No comments: