Saturday, February 13, 2010

(16) Issue Kontemporer 2010; Jihad,Taliban dan Islam

Creative alQuran Study.
Al Quran give the true solution
Book Seri I.
Abdullatif.

Assalamu'alaikum wrwb.
Bismilahirrhamnirrahiim.
ALLAH Berfirman; Siapa saja membunuh seorang manusia yang tidak berdosa(tidak ikut berperang) adalah berati membunuh semua manusia.
Menyelamatkan seseorang artinya menyelamatkan semua manusia.QS.5:32.

Hadits Rasul; “Whoever harms a non-Muslim will not enter Paradise.” HR Muslim.

Banyak umat Islam Indonesia dan negara2 lain2nya tertipu akan perjuangan Taliban dan Al Qaida;
----1. Karena bajunya, sorbannya, jabang-jengotnya yang tebal.
----2. Berani menetang Soviet dan Amerika atas nama agama Islam.
----3. memakai simbol2 atau nama2 Islam.

Sesungguhnya kalau mereka2 Islam fundamentalis Taliban cs itu benar2 mengikuti cara Rasul berjuang dan mentaati peraturan2 ALLAH dalam al Quran, pasti ALLAH akan memenangi perjuangan Taliban cs dalam berjihad melawan musuh2nya.

Ratusan kali mereka mengeluarkan seruan kepada umat Islam Afganistan Pakistan dan dunia Islam untuk berjuang bersama mereka melawan orang2 kafir, namun tidak ada negara2 Islam membantu perjuangan mereka,kalau ada sedikit sekali secara individu2.

Kesalahan utama yang dilakukan oleh ulama2 Islam Fundamentalis Taliban itu dalam berjuang menegakan syariat islam adalah dengan melakukan perbuatan2 kekerasan kepada rakyatnya sendiri dan bahkan siapa2 yang tidak ikut dengan mereka adalah orang2 kafir yang darahnya adalah halal.

Ulama2 Taliban ini terinspirasi dengan penafsiran2 Ibnu Katsir dan Hadits2 palsu sebeperti dibawah ini;

Dan siapa saja yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan
mengikuti jalan yang bukan jalan kaum mukminin, maka Kami biarkan ia berpaling ke dalam kesesatan yang telah dia tempuh sendiri lalu Kami masukkan dia ke dalam jahannam, sedangkan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." (An Nisaa': 115)

(artinya adalah seungguhnya ALLAH yang akan menghukum,bukan manusia menghukum manusia. )

Honored killer.
Ibnu Katsir berkata: "Hendaklah siapa saja yang menyelisihi syari'at Rasul, baik secara lahir maupun batin, takut untuk tertimpa fitnah dalam hatinya berupa kekafiran, kemunafikan, bid'ah, atau tertimpa adzab yang
pedih di dunia dengan dihukum mati, had, dipenjara atau yang lainnya."

Dari tafsiran diatas itu jelas di anjurkan oleh Ibn Katsir untuk melakukan tindakan2 kepada orang2 yang berbeda menfsirankan ayat2 ALLAH seperti; golongan2 Syiah,Ahmadiyah,Sufi ,Muktazilat,Kawarajji,Liberal, NU, dll.dan kepada orang2 kafir non Islam.

Seperti kita lihat di Pakistan, Afganistan, Bali dan Jakarta mereka membunuh orang2 Civil anak2 dan wanita2 tanpa ada kasih sayang sama sekali. Mereka berpendapat melakkan jihad dijalan ALLAH dan akan mendapat syurga di akirat.

Sesungguhnya ulama2 Fundamentalis Taliban cs telah merusak agama ALLAH yang suci dengan darah2 anak2,wanita2 dan orang2 civil.Sudah ratusan ribu yang terbunuh oleh jihad atau suicide2 bom bunuh diri,nauzubillah.

Kalau lah ulama2 Fundamentalis itu merujuk kepada ayat2 ALLAH diatas itu kita yakin Ulama2 Fundamentalis ini tidak akan melakukan pembunuhan seorang pun di bumi ini.Siapa yang memebunuh seorang manusia artinya membunuh semua manusia.

Marilah kita hati hati sekali dengan ulama2 Islam fundamentalis yang berpaham Taliban itu,mari kita perbaiki aqidah kita dengan ayat2 ALLAH diatas itu,semoga umat Islam di Indonesia akan mendapat rahmat dari ALLAH yaitu umat yang damai-sejahtera,hormony dan bahagia.

Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, [26] dan mudahkanlah untukku urusanku, [27] dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, [28] supaya mereka mengerti perkataanku, QS20:25

wassalamu'alaikum wrwb

No comments: