Saturday, June 27, 2009

ULAMA2 KONSERVATIF SALAH MENGARTIKAN KATA KAFIR DLM AL QURAN

Bismilahirrahmanirrahiim.

PENYAKIT KE SEMBILAN SEBAHAGIAN BESAR UMAT ISLAM KITA ADALAH SALAH MEMAHAMI MAKNA KATA KAFIR DALAM AYAT2 ALLAH DI AL QURAN.

Sering kita membaca kitab2 dakwah islam dan mendengar kotbah2 di mesdjid2 bahwa semua orang2 kafir atau non islam itu adalah di laknat oleh ALLAH dan akan dibuang kedalam neraka untuk selama lamanya.

Akibat pemahaman islam yang demikian itu umat islam kurang bersahabat dan memusuhi umat non islam karena mereka tidak beriman kepada Rasulullah saw.Gol Islam fanatik ini melarang umat non islam menjadi pemimpin bangsa dan masarakat. Inilah perbuatan yang diskriminasi yang harus kita perbaiki.

Sesungguhnya makan kata"kafir" dalam Al Quran itu bermakna 2 macam;

1. Orang2 Khafir Fanatik Extreem yang tidak beriman kepada ALLAH dan Rasul atau Unbeliever, komunis, yang berlaku kasar dan memerangi Rasul dengan senjata. Dengan kata lain adalah golongan2 yahudi,Nasrani dan musryik yang Fanatik- Extreem. Yang juga terdapat dalam umat islam sekarang ini. Orang2 khafir inilah yang dilaknat oleh ALLAH dan dibuang ke neraka.

2. Orang2 Khafir yang Moderat-Liberal yang tidak membenci dan tidak ikut memerangi Rasul dan agama islam.ALLAH memperingatkan Rasul untuk tidak berlaku keras kepada mereka2 itu, tapi wajib berlaku adil dan berkasih sayang dengan mereka.Tidak boleh berlaku diskriminasi atas agama, suku dan warna kulit dll. Inilah peringatan ALLAH itu;QS.60:7-8.

[7] Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. [8] Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Dari dua ayat tersebut diatas itu jelas sekali ALLAH memintak umat islam untuk;berlaku adil, anti diskriminasi dan berkasih sayang sesama hamba2 ALLAH yang di ciptakanNya.

Hadits2 Rasulullah saw. Kamu belum lagi mencitai ALLAH,kalau kamu belum mencitai manusia baik muslim maupun non muslim, HR Muslim.

Tiada tuhan kecuali ALLAH yang menurunkan peraturan2Nya ke bumi lewat Nabi2 yang dipilihnya. Peraturan2 ALLAH semua bermanfaat untuk pedoman hidup kita di bumi ini.

Wassalamu'alaikumm wrwb.

The Voice of Muslim Moderat.

No comments: