Tuesday, October 27, 2009

WAJIB MENULIS WASIHAT BAGI ANAK2 DAN KELUARGANYA...

Assalamu'alaikum wr.wb.

Bimilahirahmanirrahiim.

Tiada Tuhan kecuali ALLAH Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kepada MU lah kami menyembah, kepada MU lah kami minta pertolongan dan kepada MUlah kami mengucapkan terimakasih atas segala pemberian2MU, rahmat, rezeki,kesehatan dan hidup yang indah ini.

Kepada MU lah satu satunya kami tempat memuji,karena semua pujian2 adalah milik MU semata.

Rasulullah saw adalah seorang anak yatim piatu yang miskin, kemudian menjadi seorang pemuda yang kaya raya berprestasi di juluki "al amin" orang yang jujur dan amanah, dan beliau diangkat menjadi pesuruh ALLAH (prophet) di muka bumi ini, dengan tugas pemberi peringatan (bukan menghukum) dan menjadi teladan agung bagi manusia. Jasa jasanya sangat banyak sekali untuk kemanusiaan.

Kedatangan Rasulullah saw atau Islam ke dunia ini adalah untuk menegakan keadilan, dan mensejahterakan semua manusia di bumi ini tanpa mengenal suku, agama dan gender, dengan kata lain untuk menciptakan masarakat Rahmatan lil'alamin untuk semua manusia di bumi ini.


Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS.21:107-108)


Bagi orang2 tua, apalagi bagi orang2 tua yang mempunyai yang Kaya raya yang banyak harta dan uang, apalagi kalau banyak Istri, sebaiknya sebelum meninggal dunia, menulis surat warisan diatas meterai atau lewat notaris.


Maksudnya dari peraturan2 ALLAH ini adalah agar nanti keluarga yang ditinggalkan jangan sampai berkelahi dan bermusuhan gara gara harta dan uang.


Inilah wahyu2 ALLAH itu;


Ini telah didekrikan apabila kematian menghampiri kamu, kamu mestilah menuliskan wasiat demi untuk kebaikan ibu bapa ibu bapa dan keluarga dengan seksamanya. Ini adalah tanggungjawab bagi orang orang yang benar.

181. Apabila seseorang menukarkan wasiat yang dia telah mendengarkannya daripada mula, dia akan menanggung dosa kerana menukarkannya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

182. Jika kamu melihat ketidak adilan ataupun berat sebelah dipihak pewasiat, dan pulihkan keadaan dengan berlaku adil berkenaan wasiatnya, maka dengan demikian itu dia tidaklah membuat dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.QS.2:180-183

Tugas saya hanya menyampaikan ayat2 ALLAH yang jelas.Semoga bermanfaat bagi kita semua amin.

Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan/mengingatkan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan. QS 90:17-18

Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh".QS 27:19.

Wassalamu'alaikum.wr.wb.
http://www.islamliberal.net/

40 MACAM PERBEDAAN ANTARA LIBERAL DAN FUNDAMENTALIS.
http://latifabdul.multiply.com/journal/item/379/40
SILAKAN KIRIMI TEMAN2 TERSAYANG, MUI,HTI,FPI CS

No comments: