Tuesday, October 27, 2009

Golongan Yang akan Memproleh Kemenangan adalah Golongan Islam Liberal.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Bimilahirahmanirrahiim.

Tiada Tuhan kecuali ALLAH Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kepada MU lah kami menyembah, kepada MU lah kami minta pertolongan dan kepada MUlah kami mengucapkan terimakasih atas segala pemberian2MU, rahmat, rezeki,kesehatan dan hidup yang indah ini.

Kepada MU lah satu satunya kami tempat memuji,karena semua pujian2 adalah milik MU semata.

Rasulullah saw adalah seorang anak yatim piatu yang miskin, kemudian menjadi seorang pemuda yang kaya raya berprestasi di juluki "al amin" orang yang jujur dan amanah, dan beliau diangkat menjadi pesuruh ALLAH (prophet) di muka bumi ini, dengan tugas pemberi peringatan (bukan menghukum) dan menjadi teladan agung bagi manusia. Jasa jasanya sangat banyak sekali untuk kemanusiaan.

Kedatangan Rasulullah saw atau Islam ke dunia ini adalah untuk menegakan keadilan, dan mensejahterakan semua manusia di bumi ini tanpa mengenal suku, agama dan gender, dengan kata lain untuk menciptakan masarakat Rahmatan lil'alamin untuk semua manusia di bumi ini,


Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS.21:107-108)

Bismilahirrahmanirrahiim
Firman Allah swt. yang bermaksud :
“…. dan hendaklah ada dikalangan kamu satu golongan yang menyeru ke arah kebaikan dan menegakkan yang makruf dan mencegah kemungkaran dan mereka adalah golongan yang beroleh kemenangan“. (Surah Aali Imran: Ayat 104)

Bagaimana ajaran islam dlm menegakan amar makruf nahi mungkar itu?

ALLAH telah membimbing Rasulullah saw untuk menegakan amar makruf nahi mungkar di tanah arab yang masih JAHILIAH seperti ayat2 ini;

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.QS.3:159

2."Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah* dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS.16: 125)

3.Maka berilah Peringatan (kepada peminum alkohol,wanita2 penari perut, orang2 berjudi, orang2 yang menyembah berhala2, atau orang2 yg dianggap sesat dll) karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan, Kamu bukanlah orang yang berkuasa (diktator,) atas mereka. Tetapi orang yang berpaling, khafir (ingkar),maka ALLAH akan mengazabnya dengan azab yang besar, QS 88:21-22

4.Tugas kamu ( Muhammad) hanya menyampaikan saja. kami lah yang menghisab/menghukumnya perbuatan2 mereka dan...QS.13:40.

Golongan2 muslim yang mengikuti cara menegakan amar makruf nahi mungkar seperti sunnah Rasul atau ayat2 ALLAH diatas itu, maka merekalah yang akan menang. Islam berpaham liberal benar2 mengikuti ayat2 diatas itu.

Sebaliknya golongan2 islam Fundamentalis-fanatik, bukan merujuk kepada ayat2 diatas itu, TAPI lebih suka merujuk kepada Hadits2 Palsu artinya bertentangan dgn ayat2 diatas itu,akirnya image islam sangat kejam dan brutality seperti hadist2 ini;

1."Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran,hendaklah is mengubah dengan TANGAN MU:jika tidak mempu, hendaklah dengan lisannya; jika tidak mampu hendaklah dengan hatinya.Akan tetapi,yang demikian adalah selemah lemahnya iman.HR.Muslim"

( mengubah dengan tangan diartikannya dengan membuat undang2, melarang, mengusir lawannya dan bahkan membakar rumah2,RESTAURAN,KAFE2 dan kantor2 lawan2nya.

Inilah yang terjadi sekarang ini di negara2 berpenduduk islam,bahkan menggunakan senjata untuk membunuh saudara2nya semuslim dan sebangsa; Seperti kita lihat di Indonesia PFI cs menindas /mengharamkan gol.Islam Ahmadiyah dll. Di Saudi Arabia, gol Islam Syiah di diperlakukan dgn diskriminasi.Di Iraq, kita lihat saling bunuh membunuh dgn Bom2 bunuh diri,yang terbunuh adalah orang2 SCivil yang tidak berdosa. )

2.RasuluLlah SAW menetapkan hukum bagi pezina secara tegas, seperti di dalam hadis Beliau: "Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal: orang yang berzina, orang yang membunuh, dan orang yang murtad dan keluar dari jamaah." (HR Bukhari, Muslim, At-Tirmizy, An-Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimy).

(orang2 berzina, murtad dan pembunuh halal darahnya.) Nauzubillah.

3.Siapa yang mengganti agamanya (keluar dari Islam,murtad) maka bunuhlah. HR Jamaah.Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ra. yang berbunyi:.

4.Pada akhir zaman akan muncul sekelolmpok orang yang berusia muda dan jelekbudi pekertinya. Mereka berkata kata dengan mengunakan firman ALLAH, padahal mereka telah keluar dari islam seperti melesetnya anak panah dari busurnya. Dimanapun kalian menjumpai mereka,maka bunuhlah mereka. Karena sesungguhnya orang yang membunuh mereka akan mendapatkan pahala di hari kiamat"HR Bukhari

5.“Bahwa ada seorang wanita yahudi yang sering mencela dan menjelek-jelekkan Nabi saw. (oleh karena perbuatannya itu), maka perempuan itu telah dicekik sampai mati oleh seorang laki-laki. Ternyata Rasulullah saw. menghalalkan darahnya”. (HR Abu Dawud)

Kalau kita melihat image islam yang keras, brutality dan babarous yang dilakukan oleh golongan2 islam Fundamentalis Fanatik seperti Taliban, Al qaida, JI, FPI, dll karena mereka bukan merujuk kepada ayat2 ALLAH,tapi merujuk kepada Hadits2 Palsu yang menyesatkan banyak umat islam.

Ulama2 atau MUI harus memperbaiki kesalahan2 dlm memahami hadits Palsu.

Sayangnya MUI sekarang ini sedang di kuasi oleh ulama2 Fundamentalis Fanatik yang ikut mengharamkan golongan2 yang di anggapnya sesat seperti; Demokrasi, Secular, Liberal, Ahmadiyah dan plurals.

Itulah perbedaan2 pemahaman islam antara berpaham liberal dan fundamentalis fanatik.

Tugas saha hanya mengingatkan saja untuk saudara2 ku dari golongan Konservatif radikal.

Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan/mengingatkan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan. QS 90:17-18

Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh".QS 27:19.

Wassalamu'alaikum.wr.wb.
http://www.islamliberal.net/

40 MACAM PERBEDAAN ANTARA LIBERAL DAN FUNDAMENTALIS.
http://latifabdul.multiply.com/journal/item/379/40
SILAKAN KIRIMI TEMAN2 TERSAYANG, MUI,,FPI

No comments: