Tuesday, October 27, 2009

Orang2 Nasrani dan Yahudi dibolehkan menjadi President atau Gubernur dll oleh ALLAH swt.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Bimilahirahmanirrahiim.

Tiada Tuhan kecuali ALLAH Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kepada MU lah kami menyembah, kepada MU lah kami minta pertolongan dan kepada MUlah kami mengucapkan terimakasih atas segala pemberian2MU, rahmat, rezeki,kesehatan dan hidup yang indah ini.

Kepada MU lah satu satunya kami tempat memuji,karena semua pujian2 adalah milik MU semata.

Rasulullah saw adalah seorang anak yatim piatu yang miskin, kemudian menjadi seorang pemuda yang kaya raya berprestasi di juluki "al amin" orang yang jujur dan amanah, dan beliau diangkat menjadi pesuruh ALLAH (prophet) di muka bumi ini, dengan tugas pemberi peringatan (bukan menghukum) dan menjadi teladan agung bagi manusia. Jasa jasanya sangat banyak sekali untuk kemanusiaan.

Kedatangan Rasulullah saw atau Islam ke dunia ini adalah untuk menegakan keadilan, dan mensejahterakan semua manusia di bumi ini tanpa mengenal suku, agama dan gender, dengan kata lain untuk menciptakan masarakat Rahmatan lil'alamin untuk semua manusia di bumi ini

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS.21:107-108)

Sering kita mendengar dari ulama2 Islam Fundamentalis fanatik,bahwa umat Islam dilarang orang2 kristen dan yahudi menjadi pemimpin masarakat atau bangsa./ President, Benar bukan?

Sesungguhnya ulama2 Islam Fundamentalis fanatik itu salah kaprah dan terlalu benci kepada umat Nasrani dan Yahudi.Karena kebencian ada dalah hatinya,maka hatinya tertutup dengan keadilan dari ALLAH swt.Lihat QS.5:8.

Orang2 yang kristen dan yahudi yang dilarang menjadi pemimpin adalah orang2 yahudi dan Nasrani yang selalu membenci dan mengejek ngejek agama islam seperi dari golongan Fundamentalis fantik kristen dan yahudi.

Ini ayat ALLAH yang menjelaskannya;
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, [yaitu] di antara orang-orang yang telah diberi Kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir [orang-orang musyrik]. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman. QS 5:(57)

Sedangkan ALLAH memerintahkan Rasul harus berlaku "Adil" kepada orang2 kristen dan yahudi yang baik2 sebagaimana peringatan ALLAH dibawah ini;

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (7) Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak [pula] mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. QS.60:7-8.

Dari kedua peringatan ALLAH diatas itu jelaslah bagi kita dari Islam berpaham liberal bahwa pemahaman Islam Fundamentalis fanatik adalah sesat dan menyesatkan umat Islam. Mereka adalah masarakat Exclusive, dimana orang2 non Islam diperlakukan tidak adil. Sedangkan tiang ajaran Islam adalah keadilan.

Mari kita bersama sama memperbaiki pemahaman2 ajaran2 islam yang dibawa oleh ulama2 fundamentalis Arab selama ini ke tanah Air kita Indonesia.
Golongan2 Islam fundamentalis ini ingin mendirikan negara Syariat Islam sebagai simbol untuk menarik umat Islam kepada mereka.Sesungguhnya mereka bukanlah menjalankan syariat islam yang khafah dan sempurna.Akirnya perjuangan mereka tidak mendapat Rahmat dan bantuan dari ALLAH swt.

Tugas saha hanya mengingatkan saja untuk saudara2 ku dari golongan Konservatif radikal.

Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan/mengingatkan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan. QS 90:17-18

Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh".QS 27:19.

Wassalamu'alaikum.wr.wb.
http://www.islamliberal.net/

40 MACAM PERBEDAAN ANTARA LIBERAL DAN FUNDAMENTALIS.
http://latifabdul.multiply.com/journal/item/379/40
SILAKAN KIRIMI TEMAN2 TERSAYANG, MUI,HTI,FPI CS

No comments: