Saturday, September 12, 2009

BENARKAH? Ulama2 Islam Fundamentalis-Radikal Memaksa Umat Islam menjadi Syirik.

Assalamu'alaikum wrwb.
Bismilahirrahmanirrahiim.

“Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib(ulama2 Wahabi, imam2Muslim.Bukhari,Hurai rah) mereka sebagai tuhan selain Allah(Al Quran sebagai rujukannya umat muslim) dan [juga mereka mempertuhankan] Al Masih putera Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan [yang berhak disembah] selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.” (QS.9:31).

Allah berfirman: "Janganlah kamu menyembah dua tuhan; sesungguhnya Dia-lah Tuhan Yang Maha Esa, maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut" (pada umumnya pengikut2 islam fundamentalis Radikal itu takut kepada polisi syariah.) ). [QS.16:51].

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.QS 4:48,116.

Tiada Tuhan kecuali ALLAH Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kepada MU lah kami menyembah, kepada MU lah kami minta pertolongan dan kepada MUlah kami mengucapkan terimakasih atas segala pemberian2MU yang tidak terhitung ini, rahmat, rezeki,kesehatan dan hidup yang indah ini dll.

Kepada MU lah satu satunya kami tempat memuji,karena semua pujian2 adalah milik MU semata.

Rasulullah saw adalah seorang anak yatim piatu yang miskin, kemudian menjadi seorang pemuda yang kaya raya di juluki "Al Amin", orang yang jujur dan amanah,dan beliau diangkat menjadi peseruh ALLAH (prophet) di muka bumi ini, dengan tugas pemberi peringatan (bukan menghukum) dan menjadi teladan agung bagi manusia. Jasa jasanya sangat banyak sekali untuk kemanusiaan.

Kedatangan Rasulullah saw atau Islam ke dunia ini adalah untuk menegakan keadilan untuk semua suku, agama dan gender, dengan kata lain untuk menciptakan masarakat Rahmatan lil'alamin buat semua manusia,baik yang beriman maupun yang tidak beriman (Anti Tuhan).QS.21:107-108

ALLAH menciptakan manusia ber suku2 dan ber-bangsa2, dan macam bahasa dan budaya. ALLAH menciptakan manusia yang plural,bukan exclusive.

Orang2 yang akan masuk syurga atau selamat dari azap ALLAH, bukanlah atas nama orang2 Arab, Indonesia, Japan, Amerika, dan bukan pula atas nama orang2 Islam, yahudi, nasrani, dan budha dll, tapi adalah orang2 yang beriman kepada ALLAH dan bertaqwa.Sebagaimana ALLAH beritahukan dlm al Quran;

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. QS.49:(13)

Orang2 Saudi Arabiya atau orang2 Arab yang Fundamentalis-Radikal merasa sombong bahwa mereka akan masuk syurga, oleh karena Rasul dan al Quran lahir di Saudi Arabiya. Sesungguhnya tidak ada jaminan dari ALLAH akan masyuk syurga karena nenek moyongnya adalah Nabi, kemudian mereka menuduh orang2 lain yang tidak sepaham dengan mereka adalah orang kafir,munafik dan murtad...akan masuk neraka.

Sesungguhnya mata mereka tertutup dan tidak membaca peringatan ALLAH diatas itu. Yang akan masuk syurga adalah orang2 BERTAQWA. Itulah jaminan dari ALLAH.

Siapa2 yang bertaqwa? Bisa bangsa Amerika, Indonesia, Arab,Japan dll.

Hadits Rasulullah saw bersabda; Siapa yang menuduh saudara2nya adalah kafir, munafik dll sesungguhnya kamulah yang kafir dan munafik.

Bukti2 kesalahan golongan Islam Fundamentalis fanatik adalah; memaksa rakyat untuk mentaati perintah2 ALLAH agar takut kepada polisi syariah. Artinya mereka mengajak umat Islam menjadi syirik.


--Mereka paksa wanita2 berpakaian jijbab...kalau tidak berjilbab di tangkap
--Mereka paksa wanita tidak boleh memakai celana.( di Sudan )..
--Mereka paksa orang2 menutup restaurant2 waktu bulan puasa...
--Mereka paksa orang2 tidak boleh meminum beralkohol (Malaysia )
--Mereka paksa orang2 Ahmadiyah.Arqam dll mengikuti keyakinan anda...
--Mereka perlakukan golongan Syiah diskriminasi.dan tidak adil...
--Mereka larang orang2 Ahmadiyah untuk menunaikan hajji, beribadah kpd Tuhannya.
--Mereka tangkap wanita2 keluar rumah tanpa mahramnya ( saudi).
--Mereka larang wanita2 menyopir,kalau tidak di tangkap..
--dll

Susungguhnya beribadah kepada ALLAH Yang Maha Esa itu adalah dengan keikhlasan hati karena takut kepada ALLAH swt. Inilah yang dimaksud berTAUHID..takut beribadah hanya kepada ALLAH.

Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan [katakanlah]: "Luruskanlah muka [diri] mu [4] di setiap shalat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan keta’atanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan [demikian pulalah] kamu akan kembali kepada-Nya]". QS.7:(29)

Kalau takut beribadah kepada polisi atau manusia, maka ibadah itu adalah Syirik dan tidak akan diterima oleh ALLAH swt.Sebagaimana ayat2 diatas itu.

Jadi pemerintahan2 yang di kuasai oleh Ulama2 fundamnetalis Fanatik radikal baik di Saudi, Iran, Sudan, Afganistan, Malaysia dan Indonesia (seperti; aceh, Sumbar, Gorontalo,Sulsel, Jabar dll) mengajak umat islam menjadi orang2 islam yang Syirik yaitu takut dengan POLISI.

Kehidupan ulama2 yang Syirik ini pada umumnya terbelakang, manyak kerusuhan, dan penderitaan2 seperti terdapat di Negara2; Sudan Somalia, Afganistan, Pakistan, Saudi Arabiya, Malaysia, dan Indonesia.

Di Sudan, wanita di cambuk karena memakai celana;
http://english.aljazeera.net/news/africa/2009/09/200997115657998880.html
Di Malaysia, wanita di cambuk atau di jell karena minum Beer.
http://english.aljazeera.net/news/asia-pacific/2009/08/200982373312488496.html

Di Indonesia, FPI cs menghakimi dan merusak restauran2 yang berbuka bulan puasa.
http://www.youtube.com/watch?v=qnCzdoScFq0&feature=related

Di Indonesaia, FPI cs menzolimi 500.000 muslim Ahmadiyah.
http://www.youtube.com/watch?v=Zd2y1yCO9es&feature=related

Di Pakistan, Taliban membom golongan2 islam liberal dan Moderat.(Fomer Buttho.)
http://www.youtube.com/watch?v=R1hczBQq2Xo&feature=related
Di Saudi ,330 pengikut2 ulama2 taliban atai al Qaida, fundamentalis ditangkap
http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2009/07/2009781561900717.html
ALLAH menjelaskan dlm al quran bahwa Dosa Syirik itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni oleh ALLAH,dosa yang terbesar dari segala dosa2 lain2nya.

Saya ingatkan kawan2 semua bahwa menjadikan hukum2 ALLAH menjadi hukum Positif atau hukum pemerintah, artinya ulama2 atau pemerintah MEMAKSA rakyat untuk takut kepada POLISI, bukan takut kepada ALLAH swt.

Sedangkan tugas Rasul da Ulama2 adalah HANYA PEMBERI PERINGATAN SAJA, bukan untuk menjatuhkan hukuman kepada orang2 yang berdosa, yang tidak mematuhi ayat2 ALLAH atau peraturan2 ALLAH,sebagaimana ALLAH jelaskan dengan ayat2nya di Al Quran;

1.Tugas kamu ( Muhammad) hanya menyampaikan saja. kami lah yang menghisab/menghukumnya perbuatan2 mereka dan...QS.13:40.

2.Maka berilah Peringatan (kepada peminum alkohol,wanita2 penari perut, wanita2 tidak berjilbab, gay lesbian, orang2 yang menyembah berhala2, munafik, murtad,atau ajaran2 yg dianggap sesat dll) karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan, Kamu bukanlah orang yang berkuasa (diktator,menghukum atau mekasa) atas mereka. Tetapi orang yang berpaling, khafir (ingkar),maka ALLAH akan mengazabnya dengan azab yang besar, QS 88:21-22

Jelas sekali bukan?
Apa dasarnya untuk memaksa hukum2 ALLAH itu dijadikan hukum Positif.
Apa dasarnya ulama2 islam fundamentalis Fanatik Wahabi memaksa rakyat untuk mentaati perintah2 ALLAH?

Beribadah kepada ALLAH itu akan diterima oleh ALLAH,bukan karena takut kepada manusia, tapi takut kepada ALLAH swt.Itulah yang dinamakan TAUHID,...atau tidak takut kepada selain dari ALLAH.

TUGAS SAYA DISINI HANYA MENGINGATKAN SAJA;

Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan/mengingatkan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan. QS 90:17-18
Wassalamu'alaikum wrwb
40 MACAM PERBEDAAN ANTARA LIBERAL DAN FUNDAMENTALIS.
http://latifabdul.multiply.com/journal/item/379/40
SILAKAN KIRIM TEMAN2, MUI,,FPI CS DLL

1 comment:

MZ ARIFIN said...

BERTAQWA, TERUTAMA HARUS HAFAL TERJEMAAN FATIHAH.
FATIHAH YG DIBACA MINIMAL 17X SEHARI,SEUMUR HIDUP, HARUS MASUK KE OTAK, KE HATI, AGAR SAH SHOLATNYA, BERTAQWA, KUAT, SEJAHTERA.
SEKITAR 80%MUSLIMUN BELUM HAFAL TERJEMAHAN FATIHAH.
TUGAS KITA SEGERA JADIKAN 100% (MAYORITAS MUSLIMUN hafal terjemahan Fatihah.
Bila tidak, sampai qiyamat Muslimun akan tetap lemah.
MZ ARIFIN,URIPSUMOHARJO 40 PEKALONGAN, (0285)421 405;
085 727 058 095.