Monday, May 05, 2008

INTI AJARAN ISLAM


MY DREAM IS TO SEE THE PEACEFUL SOCIETY,PROSPERITY, NONE DISCRIMINATION, AND JUSTICE FOR ALL.

Oleh Latifabdul
بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
Bismilahirrahmanirrahiim

Tiada Tuhan kecuali ALLAH Yang Maha Bijak dan Maha Adil
Rasulullah saw adalah seorang yang telah banyak jasa jasanya terhadap kemanusian di bumi ini yang membawa umat manusia menjadi umat Rahmatan lil'alamin.

Semoga ALLAH melindungi saya dlm menjelaskan "Apa inti jaran islam" yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad saw yang tertulis dalam al Quran dan Hadits2.Inilah hasil dari penyilaman rahasia2 ALLAH dalam al quran;

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, Muhammad melainkan menjadi Rahmat bagi semesta alam.QS.21:107.
( agama Islam adalah agama rahmatun lillah ‘alamin)
We sent thee not, but as a mercy for all creatures.

Apa yang dimaksud agama Rahmatan lil 'alamin itu atau apa inti ajaran Nabi Muhammad saw atau sence of his teaching?

Ada 3 hal pokok yaitu;A.Bertauhid dan iman, B.akhlaq, C.ekonomi/technologi/science atau IPTEK.

A. Mengajarkan kepada manusia bertuhan yang Esa(tauhid,iman), serta menyembahnya;

1.Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang[1] Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa, [2] Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. [3] Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, [4] dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia".
[1] Say: He is Allah, the One and Only; [2] Allah, the Eternal, Absolute; [3] He begetteth not, nor is He begotten;And there is none like unto Him.

2."Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. QS.11:61.

B.Mengajarkan kepada manusia akhlaq yang mulia yaitu mencegah dari perbuatan2 buruk/dosa dan mengajarkan berbuat kebaikan;

Dan dirikanlah shalat dan sesungguhnya shalat mencegah dari perbuatan2 yang keji(buruk) dan mungkar (menzolimi). Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.QS.29:45.

1.“Dirikanlah shalat, dan suruhlah manusia mengerjakan perbuatan baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan buruk,dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu.Sesungguhnya yang demikian itu termasuk halhal yang diwajibkan.” (QS 31:17)

2.“Katakanlah, sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya dan demikian itu yang diperintahkan…”. (Q.S. Al-An’am:162-163).

C.Mengajarkan manusia membangun pradapan yang islami dgn membangun ekonomi dan technogi dgn mendirikan industri2.

1.Sesungguhnya Kami telah mengutus (1) rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka (2) Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.

2.Dan Kami (3) ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat (pertahanan agama ) dan (4) berbagai manfaat bagi manusia, ( membangun industri2 ) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong/mempertahankan (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa QS.57:25.

3.Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya(mengolah bahan2 baku), karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."QS.11:61

Itulah inti ajaran islam, sekiranya umat islam meninggalkan salh satu dari 3 perintah ALLAH diatas, maka umat rahmatan lil'alamin TIDAK akan tercapai, umat islam menjadi pincang tidak seimbang. Sesuatu yang pincang itu berdirinya tidak kuat, mudah jatuh dan mudah dikalahakan oleh musuh2 islam.

Dari pengamatan saya, pada umumnya umat islam mengerjakan point # 1 dan # 2 saja, sedangkan point # 3 di lupakan.

Akibatnya ekonomi dan pertahanan agama islam sangat lemah,kalau terjadi peperangan dengan mudah dikalahkan oleh musuh2 islam. Bukankah demikian?

ALLAH memperingatkan pula kepada umat Nabi Muhammad saw, muslim,kalau sekiranya orang2 muslim tidak kafah mengerjakan inti ajaran islam tersebut diatas itu, maka kehidupan umat islam akan TERHINA, TERBELAKANG dari umat2 non muslim dan akan mendapat azab yang pedih pula di neraka nantinya.

Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian dari padamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.

Mudah2an dengan peringatan2 ALLAH diatas tersebut, semoga kita semua dapat kembali mengoreksi pengamalan ajaran2 islam kita, apakah kita sudah benar mengikuti sunnah Rasulullah saw dan perintah2 ALLAH dengan sempurna atau kafah, atau apakah kita mengikuti sebahagian2 dari perintah2 ALLAH.

Keterbelakangan umat islam dari umat2 yang lain (Nasrani dan Budha), dan kekalahan2 dlm peperangan yang di alamini oleh negara2 islam, adalah akibat pelanggaran salah satu dari INTI ajaran islam tersebut diatas yaitu # 3, yaitu melupakan atau lalai mengusai ilmu2 ekonomi,technolgi dan science (IPTEK) untuk dapat mengolah bahan2 baku seperti besi dll untuk kesejahteraan umat dan untuk pertahnan agama( membuat industri2 senjata.)

Kesimpulan;
1.Marilah kita mulai dari diri sendiri untuk menyempurnakan mengikuti perintah2 ALLAH diatas tersebut yang menguasai ilmu ekonomi dan Iptek,agar ALLAH dapat memenuhi janjiNya kepada kita umat islam, yaitu menjadi umat yang mulia,umat Rahmatan lila'alamin.Umat yang hidupnya penuh dengan kedamaian, kasih sayang,tolerensi dgn perbedaan, sejahtera, dan menyembah ALLAH yang Esa.

2.Seorang muslim, jemaah dan negeri islam kalau belum sukses menajdi seorang muslim yang sukses, atau negeri islam yang masih hidup terbelakang, artinya belum sempurna menjalankan ketiga inti ajaran islam diatas, kemungkinan besar sebahagian di laksanakan dan sebahagian perintah ALLAH lainnya di Ingkari atau dilanggar.Mari kita renungkan kembali,insya ALLAH ALLAH akan memberikan HidayahNya.

CAN WE DO THAT MY FRIENDS?
YES W E CAN
YES WE CAN
YES WE CAN

Silakan kirimi teman2 dan buat LINK

wassalamu'alaikum wr.wb

No comments: