Sunday, September 26, 2010

Seri 11; HATI2 DENGAN ULAMA2 PALSU, ULAMA2 TERORIST HAUS DARAH.

Catatan; Untuk memudahkan pembaca mengerti artikel2 saya ini, saya anjurkan
untuk membaca dari mula,krn satu sama lain berhubungan,Bacalah dari Seri;
1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan seterusnya.

Pencerahan Ajaran Islam yang Murni dari pandangan Islam Progressive(Liberal)
Ajaran Islam yang murni artinya menjauhi Hadits2 Budaya Arab yang menyesatkan.
Hadits2 yang sahih sebagai syariat Islam adalah hadist2 yg menjelaskan wahyu2
ALLAH saja.

Ulama2 adalah sangat memegang peranan penting dalam masarakat. Kalau banyak
ulama2 yang benar,maka majulah( spritual,jiwa dan materi) masarakat itu,kalau banyak
ulama2 yang palsu maka banyak terdapat "konflik" dan kemiskinan.

Dalam al Quran tidak tertulis definisi "ulama" itu, hanya tertulis dlm kitab ALLAH sebe
lumnya yaitu Injil. Kalau umat Islam tidak membaca kitab Injil,maka umat Islam tidak
tahu dan mengerti apa klarifiksi atau syarat2 menjadi seorang ulama itu. Benar bukan?

Saya ajak anda semua bagaimana menentukan seorang ulama yang benar itu;
Ulama yang benar itu adalah ulama yang bertaqwa.
(taqwa=ulama yang berakhlaq mulia dan kaya raya)

Assalamu'alaikum wrwb.
Bismilahirahmanirrahiim..

Limpahan Puji Kehadirat Allah subhanahu wata'ala, Yang Maha Tunggal mengatur
segala kejadian sepanjang waktu dan zaman, Maha Mengatur jumlah nafas hamba-
hamba Nya, di beri izin untuk izin tinggal hidup di atas bumi Nya, di dalam jasad
yang milik Nya, yang di cipta untuk Nya, diberikan kepada Ruh kepada
hamba-hamba Nya ini, alat-alat multi sempurna untuk melewati kehidupan yang
sementara dan fana menuju kehidupan yang kekal dan abadi, di berikanlah panca
indra dan di berikanlah permukaan bumi beserta isinya, tiada lain agar hamba Nya
bekerja sungguh2 untuk ALLAH dgn ikhlas agar mendapat Cinta Nya, agar hamba Nya mencapai kasih sayang Ilahi, berlomba-lomba untuk dekat kehadirat Allah dengan
berlomba lomba berbuat kebajikan untuk manusia semoga kita dapat meraih tingkat
muslim yang tertinggi yaitu muslim yang bertaqwa.

Seraya ALLAH berfirman;
"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan
baginya jalan keluar.( setiap usahanya akan sukses ) (2) Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan [keperluan] nya.QS 65:2-3

Kalau banyak ulama2 yg bertaqwa dlm suatu negeri atau masarakat,maka sejah
teralah masarakat itu sebagaimana ALLAH janjikan dibawah ini;

"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi(sejahteralah masarakat itu), tetapi mereka(banyak ulama2 ) mendustakan [ayat-ayat Kami] itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (kemiskinan,kekacauan dan konflik2) (96)"

Semoga kita semua dapat meraih tingkat mukmin yang bertaqwa itu,amin.

Dalam kitab Injil disebutkan dimana ALLAH menjelaskan atau memperingatkan umat
agar hati hati dengan ulama2 palsu sebagai berikut ini;

A TREE AND ITS FRUIT. MATTHEW 6:15
Be on your guard against false prophets(ulama'),they come to you looking like
sheep on the out side, but on the inside they are like wild wolves.You know them
by they do.

Berhati hati dengan ulama2 palsu,dia datang dengan berpakaian domba dari luar
tapi dari dalam hatinya seperti binatang serigala yang buas.Kita akan tahu baik
dan buruknya seorang ulama bukan dgn pakaian dari luar tapi dari perbutan2nya.

Untuk menetukan ulama2 yang benar lihatlah karya2nya.Sebagaimana ALLAH jelaskan
dengan wahyu2nya dibawahini;

To have a good fruit you must have a healthy tree.
If you have a bad tree, you will have a bad fruit.
A tree has known by the kind of fruit it bears.12: 33.

Agar dapat mempunyai buah yang manis, mestilah mempunyai batang mangga yang manis.

Apabila anda mempunyai sebuah batang yang buruk, anda akan mempunyai buah mangga yg buruk pula.

Sebatang buah(mangga) dikenal dengan buahnya yang keluar dari batangnya.

A good person brings good things, out of his treasure of good things.
A bad person brings bad things out of his treasure of bad things.

Seorang yang membawa kebaikan2 , pasti keluar dari kekayaan yang baik pula

Dan seorang yang violent(kasar)akan membawa keburukan2 yang datang dari kekayaan

yang bersumber dari barang2 tidak halal.
Demikianlah ALLAH menjelaskan kepada Nabi Isa as atau kepada kita semua
untuk berhati hati sekali dgn ulama2 yang bermacam macam mashab dari;

Mashab Safie, Hanafi,Maliki, Hambali sunni,Tablikh,Wahhabi,Salafiah,kawarajji,muktazilat, Muslim Black Amerika,Gol.Anti Hadits.Syiah terbagi 12 imam, Sufi,Islamel, fatimah,Zaidi,Druze Ahmadiah, dlm strtegi perjuangan dpt pula kita bagi 3 golongan; Liberal,Radikal,Moderat .dll)

Jangan lihat seorang ulama itu dari luar yaitu cara berpakaian, sorban, berjabang,
berjenggot dan pandai berbahasa Arab dan hafal hadits2 serta pandai berdakwah atau berpidato dsb dsb.Pada umumnya masarakat ceap terpengaruh karenanya.akirnya tertipu.

Tapi lihatlah dan perhatikankanlah karya2nya dalam masarakat, apakah ulama2 itu dapat membawa kesejahateraan baik rohani maupun materi. Apakah ulama2 itu dapat membawa
umat Islam menjadi umat yang damai-sejahtera dan hidup yang harmoni, dgn kata lain
masarakat yang rahmatan lil'alamin.

Kebanyakan ulama2 yang kita lihat sekarang ini, terutama dari klompok2 garis keras termasuk kelompok terorist mereka berpakaian sorban, berjabang, berjenggot, melakukan shalat 5 kali sehari, berpuasa, tapi perbuatan2 dilapangan mereka bukan mensejahterakan umat islam dengan membuka lapangan2 kerja, tapi malah mereka menciptakan "konflik"2 dalam masarakat dan melakukan perbuatan2 kekerasan menindasan atau pembunuhan2 terhadap firqoh2 Islam minoritas seperti; Muslim Syiah, Ahmadiyah,Sufi dll.

Salah satu contoh dimana banyak terdapat ulama2 yang berpakaian domba tapi hatinya seperti
binatang serigala yang buar yang haus darah adalah ulama2 semacam Al Qaida, Taliban, JI,(FPI cs,HTI,FUI, LPPI,JATsuka menindas dan menteror Ahmadiyah dll),dll

Lihat Video ini sebagai bukti dilapangan;

Wahabi Salafy Taliban beat and humiliate women in public;
Tidak ada rasa malu dan kasihan dalam hati2 ulama2 tesebut;

http://www.youtube.com/watch?v=xxjaelZNqf0&feature=related

Masarakat yang terbelakang dan miskin.

http://www.youtube.com/watch?v=ClFxt89thyI&feature=fvw

FPI cs menindas muslim2 Ahmadiyah di Indonesia.

http://www.youtube.com/watch?v=Zd2y1yCO9es&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=Ie9I8ru1Gtg&feature=related

Sebuah hadits memperingatkan umat Islam diakir zaman seperti berikut ini;
Menjelaskan wahyu2 ALLAH diatas itu;

Tidak lama lagi manusia akan mengalami satu zaman yang pada waktu itu Islam
hanyalah tinggal nama dan Qur'an hanyalah tinggal huruf-hurufnyasaja;
mesjid-mesjid sangatlah diramaikan orang-orang akan tetapi sunyi(kosong)
dari petunjuk; ulama-ulama mereka adalah seburuk-buruknya mahluk yang
ada di bawah langit ini. Dari mereka itulah keluar fitnah-fitnah, yang akan kembali
kepada mereka sendiri. (Hadits: Al-Baihaki & Ali bin Abi Tholib; Misykat )

Yang dituju oleh Hadits tersebut diatas itu adalah ulama2 garis keras termasuk
ulama2 terorits. Demikianlah keadaan umat Islam sekarang ini,sebagaimana
Gus Mus katakan;
"Menurut Gus Mus, pandangan masyarakat, terutama masyarakat Barat terhadap Islam saat ini sudah semakin buruk. Islam sudah dianggap menjadi laknat bagi sesama.

Para ulama harus memperbaiki citra Islam menjadi lebih baik. "Kita harus kembalikan Islam kepada hakikatnya yang bisa menjadi rahmat bagi sesama," ungkapnya. "

Saya juga mengajak semua element2 bangsa mari bersatu menciptakan masarakat yang
penuh kedamaian dan mari kita perangi idiologi Terorits atas nama agama yang sering mereka
bersorak sorak====Allahu Akbar====Allahu Akbar====Mari Berjihad===Mari berjihad.
Mereka sudah mengkorupsi ayat2 ALLAH untuk membohongi umat Islam yang awam.

KESIMPUAN;
Mari berhati hati belajar atau mengirimkan anak2 didik kita kepada madrasah2 yang di
kelola oleh ulama2 garis keras temasuk ulama2 terorist yang berpakai baju domba atau
pakaian sunnah Rasul....

Ulama2 yang murni atau sejati itu adalah ulama2 bertaqwa atau Khalifah Fild Ardh.Yaitu'
ulama2 sempurna, berakhlaq mulia dan ekonominya pun excelent dapat mensejahterakan
keluaraga dan masarakat sekelilingnya. Artinya akhlaq dan materi adalah seimbang,tidak pincang.

Semoga wahyu2 ALLAH tentang definisi ulama dapat memperbaiki aqidah kita selama ini
dan semoga kita dan anak2 kita jangan sampai tertipu dgn pakaian sunnah Rasul yaitu
berjabang,berjenggot pintar bahasa arabm dan pintar berdakwah dll.

Sekolahkanlah anak2 kita kepada sekolah2 yang dapat menerima ilmu yang seimbang yaitu
ilmu agama dan ilmu untuk mensejahterakan diri,keluarga dan masarakat.

Mereka berkata; Aku telah beriman kepada ALLAH dan kitab2Nya, tapi mereka tidak
pernah membaca kitab2 Taurat,zabur dan injil(Bible), Apalagi mengamalkan perintah2 ALLAH yg tertulis dlm Bible itu,sesungguhnya mereka adalah seorang pembohong besar atau munafik.Maaf, ini pemberitahuan dari ayat2 ALLAH. Tugas saya hanya menyampaikan saja.

Silakan kirimkan teman2 atau usztad2 agar semua mendapat ilmu yang berbeda.

Wassalamu'alaikum wrwb

Creative Al Quran Study.
Al Quran gives the true solution
Book Seri I.
By Abdullatif.

No comments: