Saturday, September 25, 2010

Seri 10; AGAMA ALLAH ADALAH ISLAM--DAN---GOL2 AGAMA EXTRIM(TERRY JONES).

Catatan; Untuk memudahkan pembaca mengerti artikel2 saya ini, saya anjurkan
untuk membaca dari mula,krn satu sama lain berhubungan,Bacalah dari Seri;
1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan seterusnya.

Pencerahan Ajaran Islam yang Murni dari pandangan Islam Progressive(Liberal)
Ajaran Islam yang murni artinya menjauhi Hadits2 Budaya Arab yang menyesatkan.
Hadits2 yang sahih sebagai syariat Islam adalah hadist2 yg menjelaskan wahyu2
ALLAH saja.

Selama ini kita mendengar dari guru2 agama dan ulama2 kita bahwa yang akan
masuk golongan Syurga itu adalah umat Islam atau umat Islam Muhammad saw.
Sedangkan umat yahudi dan nasrani adalah orang2 kafir yang akan mengisi
neraka bersama sama umat musryik, dan agama2 lain2nya. Begitu bukan?

Sesungguhnya mereka2 itu telah menyesatkan sadar atau tidak sadar.Mari saya jelas
kan sesuai dengan pemberitahuan2 dari ALLAH yaitu lewat kitabNya,Al Quran.
Al quran adalah sebagai pegangan dan pedoman hidup orang2 mukmin.

Assalamu'alaikum wrwb.
Bismilahirahmanirrahiim..

Limpahan Puji Kehadirat Allah subhanahu wata'ala, Yang Maha Tunggal mengatur
segala kejadian sepanjang waktu dan zaman, Maha Mengatur jumlah nafas hamba-
hamba Nya, di beri izin untuk izin tinggal hidup di atas bumi Nya, di dalam jasad
yang milik Nya, yang di cipta untuk Nya, diberikan kepada Ruh kepada
hamba-hamba Nya ini, alat-alat multi sempurna untuk melewati kehidupan yang
sementara dan fana menuju kehidupan yang kekal dan abadi, di berikanlah panca
indra dan di berikanlah permukaan bumi beserta isinya, tiada lain agar hamba Nya
bekerja sungguh2 untuk ALLAH dgn ikhlas agar mendapat Cinta Nya, agar hamba Nya mencapai kasih sayang Ilahi, berlomba-lomba untuk dekat kehadirat Allah dengan
berlomba lomba berbuat kebajikan untuk manusia semoga kita dapat meraih tingkat
muslim yang tertinggi yaitu muslim yang bertaqwa.

Seraya ALLAH berfirman;
"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan
baginya jalan keluar. (2) Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-
sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan [keperluan] nya.QS 65:2-3

Semoga kita semua dapat meraih tingkat mukmin yang bertaqwa itu,amin.

Dalam seri 9 kita saya sudah jelaskan bahwa golongan2 Islam itu bukan saja
umat Nabi Muhammad saw, tapi termasuk umat yahudi dan nasrani serta Shabiin;

Sedangkan umat diluar islam atau diluar agama ALLAH,atau diluar ajaran2 ALLAH
pencipta alam semesta ini adalah; agama Pegans,musryik, budah, hindu dll
Mereka menyembah banyak Tuhan.

Inilah beberapa wahyu2 ALLAH yang selama ini tidak pernah kita dengar dari kothip2
atau ulama2 sebagai berikut;

Sesungguhnya orang-orang mu’min, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin [1], siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah [2], hari kemudian dan beramal saleh [3], mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak [pula] mereka bersedih hati. (QS 2:62).

Lihat pula ayat2 ini;.QS.5:69 Lihat juga QS.5:65,QS.5:69, QS.3:199.

Dan sekiranya Ahli Kitab beriman dan bertakwa, tentulah Kami tutup [hapus] kesalahan-kesalahan mereka dan tentulah Kami masukkan mereka ke dalam surga yang penuh keni’matan. (65) Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan [hukum] Taurat, Injil dan [Al Qur’an] yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka( makmur atau sejahtera) [1].

Golongan agama ALLAH yaitu agama Islam yang akui oleh ALLAH adalah; umat yahudi, umat nasrani dan umat mukmin serta shabiin;

"Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam"QS 3:19.

Dan bagi tiap-tiap umat ALLAH( Yahudi, Nasrani, dan mukmin) ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu..(QS.2:148)

Kalau kita renungan dari ayat ALLAH itu, dan kita jauhi rasa benci dari hati kita, sesungguhnya
kita semua;mukmin, yahudi, nasrani dan shabiin adalah hamba2 ALLAH yang di cintainya dan
yang dikasihinya. Bukankah demikian.

KESIMPULAN;

Orang2 yahudi,nasrani dan mukmin adalah orang2 yang beriman kepada ALLAH yang sama.
Dan ketiga golongan umat ini adalah hamba2 ALLAH dan saudara2 muslim atau saudara2 Islam.

Ketiga golongan Islam atau Muslim ini mempunyai masing2 Kiblatnya.
Demikian ALLAH menetapkan. Dan berlomba lombalah berbuat kebajikan utk masarakat.

Catatan;
Dalam ketiga golongan Islam "Samawi" ini ada golongan2 Extrim yang membenci
golongan lain dan mengharamkan atau mengkafirkan. Golongan2 inilah yang membuat
masarakat beragama menjadi "bermusuhan dan bahkan berperang"

Golongan2 extrimis ini haruslah kita singkirkan karena mereka adalah manusia2 Syaitan
yang mengatas namakan agama masing2. Niat masing2 golongan Extrimis ini adalah
ingin mengusai agama lain dengan secara paksa dan ingin mendirikan sistem pemerintahan
agama.

Contoh2nya;
Dalam umat Nasrani yaitu "Terry Jonson " cs yang ingin membakar al Quran,karena
dia berpendapat bahwa al Quran itu adalah ayat2 Syaitan yang membunh 3000 orang2 Civil
di NYTower 11/9 2001. Bukan orang2 Nasrani saja yang dibunuhnya,tapi juga orang2 Civl
Islam yang berada di pasar2,sekolah2 dan mesdjid2 dengan bom2 bunuh diri.

Dalam umat Mukmin yaitu ;Al Qaida,Taliban,JI,FPI, HTI,JAT,MMI,DDI,dll masih banyak nama2
Islam Extrim yang membunuh atau,menindas,atau mengharamkan baik non islam maupun orang2 civil Islam serta menuduh adalah Bible adalah kitab palsu dan orang2 yahudi,Nasrani, islam minoritas dan lain2 selain dari mereka adalah orang2 kafir musuh2 ALLAH.

Dalam umat yahudi juga terdapat golongan2 Extrim yang membenci Nasrani dan Mukmin.

Saya mengajak kepada umat islam Indonesia mari kita rangkul dan bersahabat dengan
umat Nasrani dan yahudi yang baik2 yang tidak membenci agama kita yaitu islam.
Semoga bangsa Indonesia ini mudah2an ALLAH akan memberkahi dan merahmati
kita dengan kedamaian dan kesejahteraan

Sebagaimana Mantan,almarhum Gus Dur untuk membukan hubungan di plomatik
dengan Islam,tanpa perlu menunggu lampu Hijau Saudi Arabia.Mesir dan Jordan
sudah melakukan hubungan diplomatik,kenapa kita tidak ? Kita merdeka menetukan
kan ,tidak perlu tergantung dgn negara2 Arab Extrimis.

Semoga ayat2 ALLAH diatas itu dapat memperbaiki aqidah kita selama ini,dimana
ulama2 kita menjelaskan bahwa orang2 yahudi,dan nasrani 'semuanya" adalah
golongan neraka karena kafir.

Wassalamu'alaikum wrwb

Creative Al Quran Study.
Al Quran gives the true solution
Book Seri I.
By Abdullatif.

No comments: