Sunday, September 12, 2010

Mintalah maaf kepada muslim Ahmadiyah

Bismilahirahmanirrahiim

Orang2 Muslim yang bijak sudah tentu hari maaf memaafkan ini
adalah kesempatan emas atau momentum untuk meminta "MAAF" kepada orang2 yang
pernah di zolimi, dianiaya dan di teror terutama umat muslim Ahmadiyah.

Kalau tidak mau minta maaf, saya yakin puasa dan shalatnya
tidak akan diterima oleh ALLAH.Orang2 ini adalah pembohong besar.

Sebahagian perintah2 ALLAH dikuti,terutama perintah2 ritual
tapi sebahagian lain di ingkari, masih tetap menzolmi/menganiaya
dan menteror umat Muslim ahmadiyah.

" Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab [Taurat] dan ingkar terhadap
sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian
daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat
mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa
yang kamu perbuat [1]. (85)"

Jadi orang2 yg tidak mintak maaf kpd umat muslim Ahmadiyah maka kehidupan mereka
akan tetap terhina dan terbelakang di dunia ini.

Umat Islam itu adalah bersaudara QS 49:10, dan saling ingat mengingatkan satu
sama lain, dengan cara2 yang baik,kasih sayang dan bersabar QS 90:17, dan tidak
boleh memaksakan keiinginannya kepada saudara lain agar persau daraan tidak
pecah.Orang2 yang saling bernasehat ini adalah orang2 yang beruntung dan disebut
juga gol. kanan atau mulia.QS 103:3.Dan siapa2 yang beramal kebaikan ALLAH akan
memberikan pahala 10 kali lipat.QS 6:160.

Semoga ayat2 ALLAH itu dapat memperbaiki akhlaq dan aqidah kita
kepada aqidah yg benar dan murni.

Wassalamu'alikum wrwb

Creative Al Quran Study.
Al Quran gives the true solution
Book Seri I.
By Abdullatif.

No comments: