Wednesday, May 17, 2006

UMAT ISLAM HARUSLAH BERAKHLAK AL QURAN(MULIA)

Oleh latifabdul.(3)

Harus berakhlaq mulia.

Disamping ALLAH mengajarkan hamba2Nya etos kerja, maka ALLAH juga memberitahu kepada pekerja2Nya atau kepada hamba2Nya, kepada kita semua lewat Al Quran, setiap pekerja haruslah mempunyai akhlaq yang baik, hati yang bersih, niat yang benar.

.

Kalau akhlaqnya tidak bagus, niatnya tidak benar, dan hatinya kotor, maka hadiah2 atau rezeki2 yang diberikan oleh ALLAH kepadanya akan disalah gunakan untuk merusak alam dan ciptaan ALLAH lain2nya.Ini sangat berbahaya. Makanya ALLAH menurunkan lagi peraturan2Nya tentang perlunya hamba2 ALLAH mempunyai akhlaq yang mulia dan benar.

.

Untuk bisa mendapatkan akhlaq yang mulia akhlaq yang di maksud oleh ALLAH itu maka orang2 beriman wajib pula melaksanakan latihan2 yang intensif terlebih dahulu setiap hari 5kali sehari(shalat) dan latihan menahan nafsu dari makanan dan minuman yang halal yaitu berpuasa selama 1 bulan setiap tahun.Latihan pemurah, dermawan, suka membantu orang2 yang perlu bantuan(zakat). Latihan bersatu dan bersaudara antara bermacam bangsa,keyakinan, budaya.(Hajji)

.

Jadi shalat dan puasa bukanlah tujuan hidup manusia sebagaimana dipahami oleh sebahagian besar umat islam.Kalau sudah melakukan shalat setiap hari, berpuasa ,berzakat dan naik haji, artinya sudah melakukan rukun islam, sudah merasa beribadah kepada ALLAH dgn benar. Sesungguhnya bukanlah demikian.

.

Maksud dari shalat adalah untuk menjauhi diri dari perbuatan2 yang tidak disukai oleh ALLAH. Dan juga melatih diri untuk berdisiplin dengan waktu, melatih diri membersihkan tubuh dan jiwa, melatih diri untuk melapor kepada ALLAH atau Raja di Raja sebagai seorang pekerjaNYa. Melatih diri untuk minta maaf kepada Raja kalau ada perbuatan salah dalam bekerja, dan terakhir melatih diri untuk bermohon, minta tolong kepada ALLAH agar sukses dalam bekerja.

Inilah perintah ALLAH tentang shalat dan sertamaksudnya, Perintah Shalat ada 3 macam latihan2, sebagai berikut dibawah ini.

.

1.“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Qur'an) dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.

Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar . Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS.29;45)

.

2.Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu: mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. (QS.17:78-79)

.

3.Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.QS62:9-10

.

Jadi jelaslah bagi kita bahwa shalat bukanlah tujuan hidup manusia, tapi sebagai latihan2 intensif untuk mencapai akhlaq yang mulia. Orang2 yang berakhlaq mulialah yang bisa memakmurkan bumi ALLAH ini dengan baik dan tepat guna.

Orang2 yang tidak berakhlaq mulia walaupun mereka bisa memakmurkan bumi ALLAH tapi akan berbahaya, karena mereka akan menggunakan fasilitas2 yang diberikan oleh ALLAH untuk berbuat kejahatan yang dapat merusak alam dan ciptaan ALLAH termasuk membunuh hamba2 ALLAH. Ini sangat berbahaya kalau tidak mempunyai akhlaq yang mulia.

.

Sedangkan maksud dari puasa adalah untuk menahan diri dari nafsu atau keinginan. Karena manusia mempunyai nafsu atau keinginan. Nafsu yang tidak bisa ditahan atau dikendalikan maka sangat berbahaya pula kepada alam dan ciptaan ALLAH yang lain2nya. Mereka bisa merusak alam sebagai sumber hidup manusia dan bisa pula membunuh manusia karena nafsu yang tidak terkendali.

.

Jadi manusia haruslah mendapat latihan berpuasa untuk dapat mengontrol nafsu atau keinginannya.

Inilah perintah ALLAH dan makna dari puasa.

.

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (V.2:183).

.

Berikutnya perintah ALLAH untuk berzakat, Apa makna nya? Perintah berzakat adalah juga sebagai latihan menjadi seorang yang pemurah, dermawan atau generous.

.

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS.9:103)

.

ALLAH Maha Pemurah,maka hamba2Nya pun hendaklah pemurah pula dan mau memberikan sebahagian hadiah (rezeki) yang di berikan oleh ALLAH kepadanya untuk kepentingan masarakat.

.

Kalau tidak diperintahkan oleh ALLAH maka mereka akan menjadi orang2 yang kikir dan sombong. Jadi perlu ada latihan2 intensif dari ALLAH dan diperhatikan oleh ALLAH. ALLAH Maha tahu siapa2 yang melakukan latihan2 yang benar karena ALLAH dan latihan2 palsu,karena ria.

.

Makin dipercaya dan disayangi oleh ALLAH maka ALLAH akan memberikan kepercayaan untuk mengatur kekayaan ALLAH dan ALLAH akan memberikan pula hadiah2Nya lebih banyak kepadanya agar mereka bisa pula lebih banyak membantu orang2 yang perlu bantuan dalam masarakat.

.

Inilah komitmen, janji atau hadiah dari ALLAH kepada orang2 yang dermawan;

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. ".(QS.2:261)

.

Orang2 yang tidak banyak mendapat hadiah atau rezeki dari ALLAH (miskin) karena mereka tidak sungguh2 bekerja untuk ALLAH, tidak berilmu, dan orang2 ini kurang dipercaya dan kurang disayangi oleh ALLAH pada umumnya (walaupun ada kecualinya) sehingga mereka tidak bisa membayar zakat untuk membantu orang lain. Malah sebaliknya mereka(orang2 miskin) ingin mendapat bantuan dari orang2 dermawan.

.

Makin banyak orang2 miskin di suatu negeri makin banyak orang2 yang kelaparan, tidak punya rumah, gizi anak2 yang kurang, pendidikan yang lemah, lapangan kerja yang kurang, anak2 yang tidak bisa sekolah, anak2 bergelandangan di jalan2, akirnya masarakat menjadi tidak aman, banyak korupsi, pencuri dan kezoliman. Inilah sebagai hukuman hidup di dunia. Jadi kemiskinan dan kelaparan adalah hukuman atau siksaan dari ALLAH di dunia ini.

.

Maksud perintah naik haji juga sebagai latihan rohani sebagai seorang muslim . Bahwa orang2 muslim itu adalah satu dan bersaudara. Semua sama di hadapan ALLAH. ALLAH tidak melihat pangkatnya, kekayaannya, bajunya,bangsanya dan bahasanya, dll. semua memakai baju yang sama putih tidak berjahit. Semua sama.

Umat islam yang besaudara hendaklah saling hormat menghormati walaupun banyak perbedaan yang terdapat dalam masarakat.

.

Dengan berkumpul satu kali dalam satu tahun agar umat islam saling tukar informasi saling kenal mengenal, untuk kemajuan2 umat islam secara international. Sayangnya maksud ALLAH ini tidak digunakan tapi salah mengertian, mereka datang ke Meccah hanya untuk ibadah ritual saja, kemudian pulang tanpa membawa informasi yang berfaedah buat dirinya.dan masarakat.

.

Sekiranya orang2 muslim memahami arti latihan2 yang diberikan oleh ALLAH ini,maka seharusnyalah umat islam akan menjadi umat yang berdisiplin tinggi, bersih, rapi, bermanfaat, menjadi umat teladan, umat yang produktif dan banyak karya2nya untuk kebaikan umat manusia di bumi ini. Umat yang selalu berkasih sayang, umat yang membawa kebaikan2, umat yang suka membantu, umat yang membayar zakat yang banyak, umat yang banyak menciptakan lapangan kerja untuk pemuda dan pemudinya.

.

Semoga penjelasan yang singkat ini dapat menggugah hati2 pemuda2 islam yang ingin melihat umat Islam berjaya kembali dalam segala aspek penghidupan.

.

Semoga masarakat islam menjadi masarakat Rahmatan lil’alamin buat manusia semuanya.

Kalau benar itu datang dari ALLAH mohon di taati dengan baik,kalau salah itu datang dari saya karena kelamahan saya, mohon dikoreksi dan mohon maaf.
.
Jadi ajaran2 islam itu adalah indah sekali , ajaran2 yang membawa umat islam dan non islam kepada kemajuan2 dalam segala aspek penghidupan. Itulah ajaran ALLAH yang benar. Sebaliknya ajaran2 islam yang tidak membawa umat sejahtera dan damai,maka pemhaman ajaran islam itu adalah salah kaprah.

.

Menuju masarakat yang bermanfaat didunia berarti di akhirat.Berzikir, pikir dan ikhtiar

Keep your hands busy with works; keep your mouth busy with remembrance of Allah and leave inheritance as much as possible.

Love your neighbor as you love yourself.

Hadist; Kamu belum beriman kepada Allah, kalau kamu belum mencintai tetangga kamu(baik islam maupun non islam) HR Muslim

wassalamu'alaikumm.wrwb.

Note; Silakan kirim artikel ini kepada kawan2 yang tersayang.

dan tulisan berikutnya adalah "Cara bergaul dengan umat non islam"

No comments: