Friday, June 04, 2010

khalifah abu bakar

Assalamu'alaikum wrwb.
Dibawah ini saya kutip riwayat Khalifah Abu Bakar, yang menjelaskan bahwa
Khalifah Abu Bakar adalah seorang KASAR MEMBUNUH NABI2 baru dan orang2 MURTAD .
Sesungguhnnya sejarah ini adalah rekayasa penulis2 yang membelokan cara
berdakwah Sunnah Rasul yang santun dan baik.

Dalam menghadapi nabi2 palsu dan Murtad sudah di jelaskan oleh ALLAH kpd Rasul
seperti ayat2 dibawah artikel ini:

=====================================================================

Kutipan riwat Kh.Abu Bakar ;

**Kebanyakan penduduk Semenanjung Tanah Arab memeluk Islam berjaya menawan kota
mekah pada tahun 8 Hijrah bersamaan 630 Masihi. Oleh itu kebanyakan orang-orang
Islam yang tinggal diluar Bandar Mekah dan Madinah belum dapat memahami dan
menghayati Islam yang sebenar.

Selepas wafatnya Nabi Muhammad s.a.w maka ramailah dari mereka itu yang murtad,
enggan membayar zakat dan mengakui nabi-nabi palsu. DiNajad terdapat tulaihah b.
Khuwailid seorang Nabi palsu yang berpengaruh dan banyak pengikutnya. Di Yamamah
terdapat Musailamah al-Kkhazzab; diSan'a terdapat al Aswad al Ansi. DiBahrin,
Tihamah, Umman, perbatasan Syam dan daerah lain-lainnya terdapat orang-orang
yang murtad dan enggan membayar zakat. Mereka semuanya adalah merupakan
anasir-anasir yang akan menghancurkan keutuhan Islam jika tidak dihadapi dan
ditentang dengan sungguh-sungguh.

Abu Bakar al Siddiq melaksanakan langkah awal untuk mengatasi ancaman tersebut
dengan menghantar para utusan kepada ketua kumpulan-kumpulan tersebut supaya
mengajak mereka itu kembali kepada Islam. Sebilangan kecil sahaja yang menyambut
seruan utusan Abu Bakar itu , diantaranya, ialah kumpulan Bani Abd Qais didaerah
Bahrin. Kebanyakan mereka terus berdegil dan terus murtad dan menentang Islam
dengan bersungguh-sungguh.

Untuk menghadapi kedegilan golongan-golongan tersebut maka abu Bakar pun
membentuk II pasukan tentera yang diketuai oleh para panglima Islam yang
terkenal seperti khalih B. Al Walid, Akramah B. Abu Jahal, Amr b. Al As dan
lain-lainnya. Tentera ini terus digerakkan untuk memerangi golongan penentangan
Islam tersebut. Akhirnya gerakan tentera Islam beroleh kemenangan dengan
menunjukkan dan mengembalikan mereka kepangkuan Islam.

Malik b. Nuwairah dibunuh, pengikutnya dari bani tamin dan Yarbu' dapat
dikembalikan dalam Islam lalu membayar zakat seperti biasa. musailamah al
Kazzab, pengikutnya yang ramai daKhalid b. Walid jutga berjaya membunuhri bani
Hanifah kembali kepada Islam.

Demikianlah juga kumpulan-kumpulan lainnya dapat ditewaskan dan dikembalikan
kepada Islam. Kesemua II pasukan tentera Islam telah dapat melaksanakan tugas
dan mencapai matlamat mereka untuk mengembalikan golongan-golongan penentang
Islam tunduk dan patuh kepada Islam.

Dengan kejayaan tersebut, maka Khalifah Abu Bakar telah berjaya menghapuskan
semua anasir yang membahayakan kedudukan Islam. disamping itu Abu Bakar juga
dapat mengukuhkan kedudukan Islam kerana ternyata pasukan tentera yang
dibentuknya itu, menjadi tulang belakang kekuatan Islam yang menjaga keselamatan
Negara dan Umat Islam dari ancaman musuh.***

====================================================================
Inilah ayat2 ALLAH yg menjelaskan;

NABI2 PALSU;
Sesungguhnya orang orang yang memecah belah agamanya dan mereka terpecah menjadi
beberapa golongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu terhadapat mereka.
Sesungguhnya urusan mereka hanya lah terserah kepada Allah, kemudian Allah akan
memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.QS.6:159.

As for those who divide their religion and break up into sects, thou hast no
part in them in the least: their affair is with Allah: He will in the end tell
them the truth of all that they did.

MURTAD;

Al Maa'idah 5:54

Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari
agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai
mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang
yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir(yang memusuhi Rasul
dan agama islam), yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada
celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa
yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Jadi cerita sejarah Riwayat Khalifah Abu Bakar itu menyesatkan umat Islam karena
bertentangan dgn ayat2 ALLAH diatas itu.

Dimana Nabi2 Baru yg mencul ditengah tengah masarakat bukanlah tugas Rasul, tapi
ALLAH semata mata.

Begitu juga orang2 MURTAD, apa saja namanya, ALLAH tidak memerintahkan kpd Rasul
untuk membunuh mereka.

Golongan2 Islam fundamentalis sudah banyak tersesat karena mengikuti kitab2
Sejarah yang menyesatkan umat Islam.

Berhati hatilah..!

Wassalam

No comments: