Tuesday, June 22, 2010

Janganlah kamu bertengkar di hadapan-Ku ( dipengadilan ALLAH )

Bismilahirahmanirrahiim.

[QS 50:28] Allah berfirman: "Janganlah kamu bertengkar di hadapan-Ku, padahal sesungguhnya Aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu".


[29] Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah dan Aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Ku.

[28] He will say: 'Dispute not with each other in My Presence: I had already in advance sent you Warning.


[29] "The Word changes not before Me, and I do not the least injustice to My Servants.

Wassalamu'alikum wrwb

No comments: