Saturday, April 17, 2010

(10) Bible& Al Quran; Wahyu2 ALLAH Yang Tidak ada Dalam ALQURAN.

Bagimana menentukan ulama Palsu dan ulama pewaris Nabi?

Creative AlQuran Study.
Al Quran gives the true solution
Book Seri III:PENCERAHAN AGAMA ISLAM.
Abdullatif.

WAHYU2 ALLAH YANG TIDAK ADA DALAM AL QURAN TAPI TERDAPAT DI KITAB2 ALLAH SEBELUMNYA YANG MANA UMAT ISLAM WAJIB BERIMAN DAN MENTAATINYA DENGAN IKHLAS. TAMPA MENTAATINYA, ARTINYA KITA SEORANG YANG INGKAR KEPADA ALLAH.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..
Teman Yang Berbahagia,Apa kabar di pagi hari ini? Semoga kita masih tetap istiqomah dalam menjalankan kebajikan2 kpd umat.

Semoga ALLAH melindungi saya dari tipu daya setan terkutuk dalam menjelaskan ayat2 di bawah ini.

Lanjutan wahyu2 ALLAH seri(9).

====================================================================

A TREE AND ITS FRUIT. MATTHEW 12: 33.

To have a good fruit you must have a healthy tree.
If you have a bad tree, you will have a bad fruit.
A tree has known by the kind of fruit it bears.

Agar dapat mempunyai buah yang manis, mestilah mempunyai batang buah yang manis.

Apabila anda mempunyai sebuah batang buah yang buruk, anda akan mempunyai buah yg buruk pula.

Sebatang buah(jeruk) dikenal dengan buahnya yang keluar dari batangnya.

A good person brings good things, out of his treasure of good things.
A bad person brings bad things out of his treasure of bad things.

Seorang yang baik budi akan berlaku atau berkhlaq yang baik pula

Dan serang yang tidak benar akan keluar dari dirinya perbuatan2 yang buruk pula.

====================================================================

Apa Makna dari wahyu2 ALLAH diatas itu?

Karena dalam masarakat banyak terdapat ulama2 dari bermacam Firqoh2 Islam dlm masarakat dimana semua mengaku beragama islam mentaati perintah2 ALLAH dan mengikuti sunnah Rasulullah saw, atau ahlu sunnah-wal Jammah.

Ada ulama yang benar2 pewaris Nabi? danada pula ulama2 yang palsu?

Jadi untuk menetukan seorang ulama yang benar dan pewaris nabi yaitu melihat dari pengamalan dilapangan, jangan melihat dari kulit dan bajunya, tapi dari hasil2 karyanya.atau buah nya.

Ulama2 yang pewaris nabi itu akan membawa buah yang baik dan manis untuk masarakat.Artinya kalau ada ulama2 dalam masarakat maka akan terjadilah masaraka yang;
==DAMAI==SEJAHTERA==BAHAGIA.

Sedangkan ulama2 yang bukan pewaris nabi, maka masarakat akan menjadi kacau, tidak sejahtera dan bahagia.Seperti kita saksikan dari perbuatan2 ulama2 Islam fundamentalis yang suka mengakfirkan firqoh2 islam yang lain, dan dalam menegakan amar makruf nahi mungkar dengan kekerasan,penzoliman dan bahkan membunuh lawan2nya.Seperti golongan2 Islam berpaham Taliban, Al Qaidam Jemmah Islamiyah, FPI cs, dll


Dari mulut2nya keluar fatwa2 yang mengkafirkan keyakinan orang lain, sehingga terjadilah permeusuhan dan perpecahan dlm masarakat.
Kalau dalam masarakat terjadi permusuhan dan peperangan, maka masarakat tidak bisa hidup damai-sejahtera dan bahagia.Benar bukan?

Jadi hati hatilah memilih guru2 agama atau hati hati mengikuti Firqoh2 Islam yang banyak terdapat dlm masarakat.

Semoga wahyu2 ALLAH diatas itu dapat memperbaiki aqidah kita yangsalah selama ini,amien

Wassalamu'alaikum wrwb

No comments: