Sunday, November 22, 2009

Percaya kepada wahyu2 ALLAH

Assalamu'alaikum wr.wb.

Bimilahirahmanirrahiim.

Tiada Tuhan kecuali ALLAH Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kepada MU lah kami menyembah, kepada MU lah kami minta pertolongan dan kepada MUlah kami mengucapkan terimakasih atas segala pemberian2MU, rahmat, rezeki,kesehatan dan hidup yang indah ini.

Kepada MU lah satu satunya kami tempat memuji,karena semua pujian2 adalah milik MU semata.

Rasulullah saw adalah seorang anak yatim piatu yang miskin, kemudian menjadi seorang pemuda yang kaya raya berprestasi di juluki "al amin" orang yang jujur dan amanah, dan beliau diangkat menjadi pesuruh ALLAH (prophet) di muka bumi ini, dengan tugas pemberi peringatan (bukan menghukum) dan menjadi teladan agung bagi manusia. Jasa jasanya sangat banyak sekali untuk kemanusiaan.

Kedatangan Rasulullah saw atau Islam ke dunia ini adalah untuk menegakan keadilan, dan mensejahterakan semua manusia di bumi ini tanpa mengenal suku, agama dan gender, dengan kata lain untuk menciptakan masarakat Rahmatan lil'alamin untuk semua manusia di bumi ini.


Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS.21:107-108)

Segolongan umat Islam fundamentalis fanatik tidak percaya lagi kepada wahyu2 ALLAH yang di turunkan kepada nabi2; Musa, Daud, Yahya, Isa as. atas dasar kebencian kepada umat Yahudi,Nasrani, bukan atas ayat2 dibawah ini.Inilah 3 ayat2 ALLAH yang menjelaskan bahwa umat Islam wajib percaya kepada wahyu2 ALLAH sebelumnya. Dengan catatan; wahyu2 ALLAH yang bertentangan dengan al quran sudah tidak berlaku lagi, Invalid.

Kenapa? karena setiap masa itu ALLAH merobah peraturan2NYa sesuai dengan perkembangan penduduk manusia di bumi ini dan makin banyak penduduk makin banyak masalah2 yang timbul,maka perlu ada perobahan2 peraturan2 dari ALLAH.

ALLAH Maha raja di raja di bumi ini, ALLAH Maha tahu dan Maha bijak sana dalam membuat undang2 untuk manusia di bumi ini.

PERCAYA KEPADA WAHYU2 ALLAH.


Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur’an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab [yang diturunkan sebelumnya] dan batu ujian [3] terhadap kitab-kitab yang lain itu;QS.5:48

Tiap-tiap umat mempunyai rasul(Nabi Musa,Isa, Muhammad ); maka apabila telah datang rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka [3] dengan adil dan mereka [sedikit pun] tidak dianiaya. QS.10:(47) .

Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran [2] sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada suatu umatpun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. QS. 35:24

Contoh;
Salah satu wahyu ALLAH diambil oleh Rasulullah saw adalah perintah bersunat untuk anak2 laki.
Perintah ini ada di Taurat, dan tidak ada di Al Quran.

Sesungguhnya banyak lagi wahyu2 ALLAH yang masih berlaku untuk umat Muhmmad saw, terutama adalah wahyu2 Hikmah atau wisdom yang turun kepada nabi Daud.

Semoga ayat2 ALLAH diatas itu dapat memperbaiki aqidah atau keyakinan kita kembali.

Wasalamu'alaikum wrwb

No comments: