Sunday, November 22, 2009

Nasib Janda di Gaza

Bismilahirrahmanirrahiim

Kedatangan Rasulullah saw atau Islam ke dunia ini adalah untuk menegakan keadilan, dan mensejahterakan semua manusia di bumi ini tanpa mengenal suku, agama dan gender, dengan kata lain untuk menciptakan masarakat Rahmatan lil'alamin untuk semua manusia di bumi ini.


Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS.21:107-108)

Kesalahan siapa? dengan mudah kita menyalahkan Isreal bukan?
Tanpa pernah mengoreksi diri sendiri..
akibatnya adalah kepada diri sendiri...rakyat sendiri.

Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang?masarakat/banga kecuali dengan izin Allah; Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.QS.64:1

"Dari mana datangnya (kekalahan) ini?" Katakanlah: "Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri". Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segalasesuatu.QS.3:165-166

(Azab) yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Nya.QS.3:182.

Neraka di dunia;
Kami biarkan mereka merasai siksaan yang kecil (didunia ini), sebelum mereka merasakanhukuman yang lebih besar (Akhirat), supaya mereka dapat (mengambil peringatan) dan membaiki diri QS.32:21.

Perang Gaza telah membawa malapetaka besar kepada rakyat Gaza yang Islam Fundamentalis Fanatik,dimana wanita2 dilarang keluar rumah untuk belajar,
Istri2 hanya berguna untuk membesarkan anak2 dan melayani suami dgn baik.

Apa yang terjadi kalau suami meninggal dunia,apa yang terjadi dgn pendidikan anak2 tanpa ayah??? Menyedihkan sekali silakan watch VIdeo ini...

http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2009/10/20091031125454546417.html

Inilah ajaran2 Islam Fundamentalis Taliban atau wahabi yang harus kita perbaiki bersama harus kita luruskan pemahaman islam mereka...

Wanita harus merdeka keluar rumah untuk pergi belajar dan untuk bekerja..
Hak2 wanita dan laki2 adalah sama di mata ALLAH..

Jangan jadikan masarakat perbudakan kemabli atas nama agama.

Wassalam
http://www.islamliberal.net/

No comments: