Saturday, June 03, 2006

PERINGATAN ALLAH KEPADA ORANG2 MISKIN.

Oleh Latifabdul(11).

PERINGATAN ALLAH KEPADA ORANG2 TUA YANG MENINGGALKAN ANAK2NYA DALAM KEADAAN MISKIN AKAN DI HUKUM OLEH ALLAH DENGAN HUKUMAN YANG PEDIH.

.

ALLAH Maha Kaya Raya, kekayaan ALLAH berlimpah ruah di bumi, laut dan di dalam Bumi.

Semua kekayaan ALLAH ini di peruntukan untuk makhluk2NYA yang diciptakanNya. QS.2:29. dan QS.16:14. Setiap makluk ALLAH yang hidup disediakan makanan yang cukup dan tidak habis habisnya sampai hari kiamat. ALLAH menjamin makanan manusia dan binatang2.

.

Kalau kita lihat kebelakang kehidupan nenek moyang kita dulunya, adalah seperti orang2 yang tinggal di hutan2 itu, dimana mereka menggunakan daun2 sebagai penutup auratnya. Kehidupan nenek moyang kita seperti binatang saja bukan? Mereka berkeluarga, beranak, mencari makan, tidur dan bangun kembali, demikian seterusnya setiap hari. Mereka tidak mempunyai sekolah, buku tulis, pensil, dan tidak tahu tujuan hidupnya yang sesungguhnya.

.

Kalau kita lihat kehidupan sapi, dari dulu sampai sekarang makanannya ruput,tidak pernah bertukar, tidak ada kemajuan2, dan rumahnya dari dulu sampai sekarang ber artap langit berlantai tanah. Juga tidak ada kemajuan2 yang dicapai oleh binatang dari generasi ke generasi.

.

Begitu pula manusia yang tinggal di hutan2 sampai sekarang masih menutup auratnya dengan daun2 dan rumahnya tetap saja berlindung dibawah pohon2 kayu. Begitulah manusia yang tidak mempunyai ilmu dan buku pedoman hidup dari ALLAH, tidak tahu tujuan hidupnya di dunia ini. .

Orang orang yang tinggal dihutan2 kalau tidak maju2, kita bisa mengerti, karena mereka tidak belajar, karena utusan ALLAH yaitu Nabi2, dan ulama2 belum pernah mendatangi mereka untuk memberi petunjuk cara hidup menurut ALLAH.

.

Tetapi orang2 yang tinggal di kota kota yang sudah pandai membaca, tapi sebahagian besar masih lalai membaca AL Quran. Mereka sibuk mencari rezeki sebanyak banyaknya tanpa berpedoman kepada Al Quran dan hadist2 yang saih.

.

Kehidupan orang2 yang seperti ini adalah salah kaprah.Ulama2 sering sekali memberikan peringatan2 kepada orang2 kaya ini agar mereka beriman dan bertaqwa kepada ALLAH, kalau tidak mereka akan dimaksukan kedalam neraka sebagai hukuman dari ALLAH

.

Yang kita sayangi sekali adalah ulama2, khotip2 , da’i2 atau Islamic Scholar jarang sekali bahkan tidak pernah kita mendengar khotip atau penceramah2 memberikan peringatan dalam dakwahnya kepada orang2 miskin. Malah ulama2 memberikan pembenaran bahwa orang2 miskin lebih mudah masuk syurga dari pada orang2 kaya dengan menyampaikan beberapa hadist2 palsu yang sangat merugikan umat islam. Dan juga dikatakan bahwa Rasulullah saw melihat banyak orang2 miskin di Syurga. Rasulullah saw sendiri seorang yang miskin.

.

Akibat kepincangan ulama2 menyampaikan peraturan2 ALLAH kepada umat islam, akirnya masarakat islam pada umumnya kehidupannya tidak produktif alias miskin, mereka memilih lebih baik hidup sederhana, miskin dari pada kaya. Umat islam pada umumnya dari Afrika sampai Indonesia kurang ilmu, lemah ekonomi, lemah technologi, anak2 kurang gizi, lapangan kerja yang sangat terbatas, dan mudah menjadi murtad, mudah dikalahkan kalau terjadi peperangan dengan umat non islam. Ini suatu kenyataan bukan?

.

Sesungguhnya Al Quran itu adalah buku pedoman yang sempurna yang dapat membawa umat kepada kemajuan dalam segala aspek penghidupan. Al Quran itu adalah wahyu2 ALLAH, peringatan2 untuk orang2 kaya dan miskin; untuk orang2 tua dan anak2;untuk wanita dan laki laki;untuk umat islam dan umat non islam dll. Al Kitab yang sangat sempurna sekali demikian ALLAH mengatakannya. Kalau ajaran islam yang tidak memberikan kemajuan2 dalam ekonomi,technologi,dan iman kepada masarakat, maka ajaran2 yang disampaikan kepada umat itu adalah salah kaprah,perlu sekali di perbaiki.

.

Dengan menemukan peringatan2 ALLAH tetang kemiskinan, saya berbahagia sekali menyampaikan peringatan2 ALLAH kepada masarakat islam bahwa orang2 tua yang meninggalkan anak2nya dalam keadaan miskin ALLAH akan menghukumnya dengan hukuman yang pedih. Dengan harapan kalau umat islam sudah tahu akan ancaman ALLAH yang pedih ini, tentu setiap orang2 tua yang mempunyai anak2 harus bekerja sungguh2 untuk ALLAH agar mendapat rezeki yang banyak dari ALLAH. Karena ALLAH Maha Pemurah.

.

Inilah ayat ALLAH dibawah ini, dan berikutnya di jelaskan oleh Nabi Muhammad saw tentang ayat ALLAH itu;

.

“Dan hendaklah takut kepada Allah(takut akan azab ALLAH yang pedih, neraka) orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah(miskin), yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”QS.4:9

.

Rasulullah bersabda: (Rasulullah menjelaskan tentang ayat diatas lebih renci)

.Sebaik baik warisan manusia sesudah mati ada 3 macam.HR Muslim.

a).Anak yang saleh, yang baik, yang selalu mendoakan orang tuanya. Selama anak itu mendoakan orang tuanya selama itu pula orang tua yang meninggal mendapat pahala di kubur.

.

b).Meninggalkan ilmu yang bermanfaat.Artinya seorang yang berilmu dan meningalkan buku2 yang berilmu sebelum meninggal dunia, maka selama ilmu2 itu bermanfaat untuk masarakat selama itu pula orang yang meninggal dunia,mendapat pahala di kubur.

.

c) Meninggalkan warisan2 untuk anak2 dan masarakat. Artinya selama warisan2 seperti Mesdjid, sekolah2, rumah sakit, fabrik2 ,gedung2 dll selama warisan2 itu bermanfaat untuk masarakat,selama itu pula orang yang meninggal dunia mendapat pahala di kubur.

.

Kemudian ditambah dari sebuah riwayat. Ada seorang kakek tua, yang sedang menanam pohon korma. Kemudian datang seorang tamu dalam perjalanan dan melihat seorang kakek yang sudah tua sedang menanama pohon2 korma, yang mana pohon korma itu akan berbuah setelah kakek itu meninggal dunia,karena lamanya menunggu batang korma berbuah.

.

Tamu itu bertanya,”Kenapa kakek masih mau menanam pohon korma itu,bukankah kakek sudah tua, tidak mungkin kakek akan dapat menikmati buahnya. Kemudian kakek itu menjawab,”Tidak bolehkah saya menerima pahala nanti setelah saya meninggal dunia karena buah2nya akan dinikmati oleh generasi berikutnya(anak2,cucu2 dan masarakat). Sehingga tamu itu menganggukkan kepalanya beberapa kali sambil menuruskan perjalanannya. Indah sekali bukan..

.

Sekarang kita saksikan bangsa mana yang telah mengikuti sunnah Rasul ini dan meniru kakek tua yang menanama pohon korma itu?

.

Kita pernah ditinggalkan warisan oleh ilmuwan2 islam dulunya berupa ilmu aljabar, kesehatan,fisika dll. sampai sekarang ilmuwan2 masih tetap menggunakannya.Indah bukan?

.

Tapi di abat 21 ini yang sukses mengikuti sunnah Rasul diatas tadi adalah bukan umat islam, tapi bangsa Japan, China, dan negara2 Barat. Lihatlah barang2 yang diolahnya dari bahan2 baku yang diberikan oleh ALLAH. Sesungguhnya umat islamlah yang wajib mengambil tanggung jawab untuk memakmurkan umat manusia, sebagai umat yang diperintah dan dimuliakan oleh ALLAH.

Mr.Toyota,Honda, Ford dan ribuan nama nama lainnya adalah orang2 yang sudah meninggal dunia, tapi karya2nya masih dapat kita nikmati sampai sekarang ini. Indah bukan? Umurnya masih hidup sepanjang masa. Seperti kakek yang menanam pohon korma, sampai sekarang kita masih bisa menikmati buah korma.

.

Karena ALLAH adalah Maha Kaya Raya lagi Pemurah, maka ALLAH menginginkan semua pekerja2Nya yang bekerja dengan baik dan rajin agar bisa menjadi orang2 produktif yang kaya raya pula dan pemurah. Sehingga setiap pekerja, orang tua dapat meninggalkan warisan yang bermanfaat untuk genarasi berikutnya. Seperti Rasulullah saw, kakek tua, dan Mr Honda, Toyota dll

.

Rasulullah saw dari kecil sudah di bimbing oleh ALLAH untuk menjadi seorang manusia teladan, Khalifa Fil Ardh dimuka bumi ini. Beliau seorang pedagang yang rajin, ulet, dan jujur. Beliau di juluki “AL Amin” yaitu seorang yang amanah,dan jujur.

.

Sekarang di zaman kita ini, ALLAH telah membimbing pula seorang hambaNya, Aa Gym ,dari Darul Tauhid, untuk menjadi contoh bagi pemuda2 islam. Dia adalah seorang ulama yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw dalam berniaga, berwiraswasta, dan berdakwah akhlaq yang bersih dan mulia.

.

Aa Gym sukses memberikan ribuan lapangan kerja kepada masarakat untuk kemakmuran umat islam.

.

Sekiranya 10.000 orang saja ulama2 seperti Aa Gym ini di Indonesia, insya ALLAH rakyat Indonesia akan diberkahi oleh ALLAH swt dengan kemakmuran yang datang dari langit dan bumi. lihatlah pemberitahuan ALLAH di bawah ini.

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan (kekayaan)kepada me-reka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendus-takan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka di-sebabkan perbuatan mereka sendiriQS.(7): 96).

.

Waktu Nabi Muhammad saw diangkat oleh ALLAH menjadi Nabi pada umur 40 tahun, sebelum beliau menjadi Nabi telah menikah dengan seorang wanita yang kaya raya pula lagi pemurah, Khadijjah, semua pemberian2 atau hadiah2 (kekayaan) dari ALLAH di serahkan semuanya kepada Jemaah untuk membiayai dakwah islam . Begitu pula kekayaan istrinya semua diserahkan kepada Jemaah.

.

Sekarang Rasulullah saw mendapat tugas baru untuk menerima wahyu2 ALLAH untuk disampaikan kepada masarakat. Biaya2 keluarga Rasul di ambil dari uang Jemaah yang beliau serahkan . Beliau tidak lagi berdagang, sebagai seorang pemimpin umat beliau harus hidup sederhana,hemat, dan agar nanti tidak menjadi fitnah dibelakang hari kalau beliau hidup mewah.

.

Sesungguhnya Rasul dapat hidup mewah dengan uangnya, tapi beliau lebih senang hidup sederhana untuk memberikan contoh kepada pemimpin2 di kemudian hari agar setiap pemimpin hendaklah hidup sedehana, itu lebih baik dan bijak.Kalaun tidakdemikian rakyat akan mudah melemparkan fitnahnya kepada pemimpin bahwa kekayaan yang diprolehnya adalah hasil korupsi selama berkuasa.

.

Jadi Nabi Muhammad saw beserta istrinya telah meninggalkan warisan2 yang sangat bermanfaat sekali bagi biaya2 pengembangan agama islam. Sekarang kita dapat menikmati peraturan2 ALLAH yang diterima oleh Nabi Muhammad saw.

.

Kalau bukanlah agama islam yang kita amalkan sudah tentu kita tetap menjadi orang2 seperti di hutan2 itu bukan? Patutlah kita selalu bersyukur kepada ALLAH dan berselawat kepada Nabi Muhammad saw tanda kita seorang muslim yang pandai bersyukur dan berterimakasih.

.

Sesungguhnya bukan berselawat saja, tapi jauh dari itu adalah mengikuti perintah ALLAH diatas dan Sunnah Rasul dan istrinya bagaimana beliau mencari nafkah dengan sungguh2 kemudian semua hartanya itu digunakan untuk kemaslahatan umat islam. Indah bukan?

.

Kalau kita berzikir dan berselawat saja, tidak ada artinya bagi ALLAH dan Rasul, karena ALLAH dan Rasul tidak perlu dipuji2 lagi, tapi ALLAH dan Rasul menginginkan umatNya mengikuti perintah2Nya dan sunnah Rasul diatas tadi agar umat islam menjadi umat yang makmur, hidupnya menjadi sari tauladan bagi umat2 non islam. Umat yang produktif,bukan konsumtif saja. Karya2nya bermanfaat untuk kebaikan kehidupan manusia dan makhluk ALLAH lain2nya yang juga ciptaan ALLAH.

.

Carilah bekal (kekayaan) yang diberikan oleh ALLAH kepada kamu untuk kebahagian hidup di akhirat, dan janganlah lupakan bagian kamu di dunia.(syurga harus di dicapai didunia dulu, baru di akhirat)

Berbuatlah kebaikan kebaikan sebagaimana Tuhan telah berbuat kebaikan kepada kamu, dan janganlah kamu membuat bencana di muka bumi ini. Sesungguhnya ALLAH tidak menyukai orang2 yang membuat kerusakan. Al Qasha :77.

.

ALLAH berfirman; "Sesungguhnya orang orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh(karya2 bermanfaat), mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.”(QS 98: 7).artinya

Manusia yang mulia disisi ALLAH adalah manusia yang beriman dan waktunya bermanfaat bagi orang banyak.(karya2nya bermanfaat)

.

Dilain Hadist Rasulullah bersabda; ALLAH lebih senang melihat muslim yang kuat( iman dan ekonominya ) dari pada muslim yang lemah.HR Muslim.

.

Kesimpulan: Jelaslah bagi kita bahwa ALLAH dan Rasul ingin umatNya kaya ilmu dan harta agar bisa meninggalkan warisan2 yang banyak kepada generasi berikutnya.Untuk itu harus bekerja raji dan sungguh2 ketika sehat. Kalau hamba2 ALLAH tidak bekerja rajin, ALLAH akan menghukumnya. Dimasukan kedalam neraka di dunia dan akhirat. Di dunia mendapat kemiskinan,kelaparan dan dikirat mendapat neraka pula.

.

Seumpama seorang kariawan perusahaan yang malas bekerja untuk Bossnya maka dia akan di keluarkan atau di pecat dari perusahaan sebagai hukumannya. Dan siapa2 yang bekerja rajin akan di berikan posisi yang lebih baik dan rezeki yang lebih tinggi sebagai hadiah dari ALLAH.

.

Demikianlah ,terimakasih, semoga ada manfaatnya. Kalau benar datang dari ALLAH dan kalau salah datang dari kami yang lemah mohon dimaafkan dan ditegur.

.

Wassalamu’alaikum wr wb.

.

Mari kita berjuang menuju masarakat yang bermanfaat didunia berarti di akhirat.Berzikir, pikir dan ikhtiar

Keep your hands busy with works; keep your mouth busy with remembrance of ALLAH

And leave inheritance as much as possible. Love your neighbor as you love yourself.

Hadits.Tidaklah kamu beriman kepada ALLAH,kalau kamu belum mencintai atau menolong tetangga kamu (yang islam atau non islam)

Note: Silakan kirim artikel ini kepada kawan2 yang tersayang semoga ada manfaatnya bagi dia.

Artikel berikutnya adalah( DIFINISI HADITS)

PERINGATAN ALLAH KEPADA ORANG2 MISKIN.

Oleh Latifabdul(11).

PERINGATAN ALLAH KEPADA ORANG2 TUA YANG MENINGGALKAN ANAK2NYA DALAM KEADAAN MISKIN AKAN DI HUKUM OLEH ALLAH DENGAN HUKUMAN YANG PEDIH.

.

ALLAH Maha Kaya Raya, kekayaan ALLAH berlimpah ruah di bumi, laut dan di dalam Bumi.

Semua kekayaan ALLAH ini di peruntukan untuk makhluk2NYA yang diciptakanNya. QS.2:29. dan QS.16:14. Setiap makluk ALLAH yang hidup disediakan makanan yang cukup dan tidak habis habisnya sampai hari kiamat. ALLAH menjamin makanan manusia dan binatang2.

.

Kalau kita lihat kebelakang kehidupan nenek moyang kita dulunya, adalah seperti orang2 yang tinggal di hutan2 itu, dimana mereka menggunakan daun2 sebagai penutup auratnya. Kehidupan nenek moyang kita seperti binatang saja bukan? Mereka berkeluarga, beranak, mencari makan, tidur dan bangun kembali, demikian seterusnya setiap hari. Mereka tidak mempunyai sekolah, buku tulis, pensil, dan tidak tahu tujuan hidupnya yang sesungguhnya.

.

Kalau kita lihat kehidupan sapi, dari dulu sampai sekarang makanannya ruput,tidak pernah bertukar, tidak ada kemajuan2, dan rumahnya dari dulu sampai sekarang ber artap langit berlantai tanah. Juga tidak ada kemajuan2 yang dicapai oleh binatang dari generasi ke generasi.

.

Begitu pula manusia yang tinggal di hutan2 sampai sekarang masih menutup auratnya dengan daun2 dan rumahnya tetap saja berlindung dibawah pohon2 kayu. Begitulah manusia yang tidak mempunyai ilmu dan buku pedoman hidup dari ALLAH, tidak tahu tujuan hidupnya di dunia ini. .

Orang orang yang tinggal dihutan2 kalau tidak maju2, kita bisa mengerti, karena mereka tidak belajar, karena utusan ALLAH yaitu Nabi2, dan ulama2 belum pernah mendatangi mereka untuk memberi petunjuk cara hidup menurut ALLAH.

.

Tetapi orang2 yang tinggal di kota kota yang sudah pandai membaca, tapi sebahagian besar masih lalai membaca AL Quran. Mereka sibuk mencari rezeki sebanyak banyaknya tanpa berpedoman kepada Al Quran dan hadist2 yang saih.

.

Kehidupan orang2 yang seperti ini adalah salah kaprah.Ulama2 sering sekali memberikan peringatan2 kepada orang2 kaya ini agar mereka beriman dan bertaqwa kepada ALLAH, kalau tidak mereka akan dimaksukan kedalam neraka sebagai hukuman dari ALLAH

.

Yang kita sayangi sekali adalah ulama2, khotip2 , da’i2 atau Islamic Scholar jarang sekali bahkan tidak pernah kita mendengar khotip atau penceramah2 memberikan peringatan dalam dakwahnya kepada orang2 miskin. Malah ulama2 memberikan pembenaran bahwa orang2 miskin lebih mudah masuk syurga dari pada orang2 kaya dengan menyampaikan beberapa hadist2 palsu yang sangat merugikan umat islam. Dan juga dikatakan bahwa Rasulullah saw melihat banyak orang2 miskin di Syurga. Rasulullah saw sendiri seorang yang miskin.

.

Akibat kepincangan ulama2 menyampaikan peraturan2 ALLAH kepada umat islam, akirnya masarakat islam pada umumnya kehidupannya tidak produktif alias miskin, mereka memilih lebih baik hidup sederhana, miskin dari pada kaya. Umat islam pada umumnya dari Afrika sampai Indonesia kurang ilmu, lemah ekonomi, lemah technologi, anak2 kurang gizi, lapangan kerja yang sangat terbatas, dan mudah menjadi murtad, mudah dikalahkan kalau terjadi peperangan dengan umat non islam. Ini suatu kenyataan bukan?

.

Sesungguhnya Al Quran itu adalah buku pedoman yang sempurna yang dapat membawa umat kepada kemajuan dalam segala aspek penghidupan. Al Quran itu adalah wahyu2 ALLAH, peringatan2 untuk orang2 kaya dan miskin; untuk orang2 tua dan anak2;untuk wanita dan laki laki;untuk umat islam dan umat non islam dll. Al Kitab yang sangat sempurna sekali demikian ALLAH mengatakannya. Kalau ajaran islam yang tidak memberikan kemajuan2 dalam ekonomi,technologi,dan iman kepada masarakat, maka ajaran2 yang disampaikan kepada umat itu adalah salah kaprah,perlu sekali di perbaiki.

.

Dengan menemukan peringatan2 ALLAH tetang kemiskinan, saya berbahagia sekali menyampaikan peringatan2 ALLAH kepada masarakat islam bahwa orang2 tua yang meninggalkan anak2nya dalam keadaan miskin ALLAH akan menghukumnya dengan hukuman yang pedih. Dengan harapan kalau umat islam sudah tahu akan ancaman ALLAH yang pedih ini, tentu setiap orang2 tua yang mempunyai anak2 harus bekerja sungguh2 untuk ALLAH agar mendapat rezeki yang banyak dari ALLAH. Karena ALLAH Maha Pemurah.

.

Inilah ayat ALLAH dibawah ini, dan berikutnya di jelaskan oleh Nabi Muhammad saw tentang ayat ALLAH itu;

.

“Dan hendaklah takut kepada Allah(takut akan azab ALLAH yang pedih, neraka) orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah(miskin), yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”QS.4:9

.

Rasulullah bersabda: (Rasulullah menjelaskan tentang ayat diatas lebih renci)

.Sebaik baik warisan manusia sesudah mati ada 3 macam.HR Muslim.

a).Anak yang saleh, yang baik, yang selalu mendoakan orang tuanya. Selama anak itu mendoakan orang tuanya selama itu pula orang tua yang meninggal mendapat pahala di kubur.

.

b).Meninggalkan ilmu yang bermanfaat.Artinya seorang yang berilmu dan meningalkan buku2 yang berilmu sebelum meninggal dunia, maka selama ilmu2 itu bermanfaat untuk masarakat selama itu pula orang yang meninggal dunia,mendapat pahala di kubur.

.

c) Meninggalkan warisan2 untuk anak2 dan masarakat. Artinya selama warisan2 seperti Mesdjid, sekolah2, rumah sakit, fabrik2 ,gedung2 dll selama warisan2 itu bermanfaat untuk masarakat,selama itu pula orang yang meninggal dunia mendapat pahala di kubur.

.

Kemudian ditambah dari sebuah riwayat. Ada seorang kakek tua, yang sedang menanam pohon korma. Kemudian datang seorang tamu dalam perjalanan dan melihat seorang kakek yang sudah tua sedang menanama pohon2 korma, yang mana pohon korma itu akan berbuah setelah kakek itu meninggal dunia,karena lamanya menunggu batang korma berbuah.

.

Tamu itu bertanya,”Kenapa kakek masih mau menanam pohon korma itu,bukankah kakek sudah tua, tidak mungkin kakek akan dapat menikmati buahnya. Kemudian kakek itu menjawab,”Tidak bolehkah saya menerima pahala nanti setelah saya meninggal dunia karena buah2nya akan dinikmati oleh generasi berikutnya(anak2,cucu2 dan masarakat). Sehingga tamu itu menganggukkan kepalanya beberapa kali sambil menuruskan perjalanannya. Indah sekali bukan..

.

Sekarang kita saksikan bangsa mana yang telah mengikuti sunnah Rasul ini dan meniru kakek tua yang menanama pohon korma itu?

.

Kita pernah ditinggalkan warisan oleh ilmuwan2 islam dulunya berupa ilmu aljabar, kesehatan,fisika dll. sampai sekarang ilmuwan2 masih tetap menggunakannya.Indah bukan?

.

Tapi di abat 21 ini yang sukses mengikuti sunnah Rasul diatas tadi adalah bukan umat islam, tapi bangsa Japan, China, dan negara2 Barat. Lihatlah barang2 yang diolahnya dari bahan2 baku yang diberikan oleh ALLAH. Sesungguhnya umat islamlah yang wajib mengambil tanggung jawab untuk memakmurkan umat manusia, sebagai umat yang diperintah dan dimuliakan oleh ALLAH.

Mr.Toyota,Honda, Ford dan ribuan nama nama lainnya adalah orang2 yang sudah meninggal dunia, tapi karya2nya masih dapat kita nikmati sampai sekarang ini. Indah bukan? Umurnya masih hidup sepanjang masa. Seperti kakek yang menanam pohon korma, sampai sekarang kita masih bisa menikmati buah korma.

.

Karena ALLAH adalah Maha Kaya Raya lagi Pemurah, maka ALLAH menginginkan semua pekerja2Nya yang bekerja dengan baik dan rajin agar bisa menjadi orang2 produktif yang kaya raya pula dan pemurah. Sehingga setiap pekerja, orang tua dapat meninggalkan warisan yang bermanfaat untuk genarasi berikutnya. Seperti Rasulullah saw, kakek tua, dan Mr Honda, Toyota dll

.

Rasulullah saw dari kecil sudah di bimbing oleh ALLAH untuk menjadi seorang manusia teladan, Khalifa Fil Ardh dimuka bumi ini. Beliau seorang pedagang yang rajin, ulet, dan jujur. Beliau di juluki “AL Amin” yaitu seorang yang amanah,dan jujur.

.

Sekarang di zaman kita ini, ALLAH telah membimbing pula seorang hambaNya, Aa Gym ,dari Darul Tauhid, untuk menjadi contoh bagi pemuda2 islam. Dia adalah seorang ulama yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw dalam berniaga, berwiraswasta, dan berdakwah akhlaq yang bersih dan mulia.

.

Aa Gym sukses memberikan ribuan lapangan kerja kepada masarakat untuk kemakmuran umat islam.

.

Sekiranya 10.000 orang saja ulama2 seperti Aa Gym ini di Indonesia, insya ALLAH rakyat Indonesia akan diberkahi oleh ALLAH swt dengan kemakmuran yang datang dari langit dan bumi. lihatlah pemberitahuan ALLAH di bawah ini.

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan (kekayaan)kepada me-reka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendus-takan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka di-sebabkan perbuatan mereka sendiriQS.(7): 96).

.

Waktu Nabi Muhammad saw diangkat oleh ALLAH menjadi Nabi pada umur 40 tahun, sebelum beliau menjadi Nabi telah menikah dengan seorang wanita yang kaya raya pula lagi pemurah, Khadijjah, semua pemberian2 atau hadiah2 (kekayaan) dari ALLAH di serahkan semuanya kepada Jemaah untuk membiayai dakwah islam . Begitu pula kekayaan istrinya semua diserahkan kepada Jemaah.

.

Sekarang Rasulullah saw mendapat tugas baru untuk menerima wahyu2 ALLAH untuk disampaikan kepada masarakat. Biaya2 keluarga Rasul di ambil dari uang Jemaah yang beliau serahkan . Beliau tidak lagi berdagang, sebagai seorang pemimpin umat beliau harus hidup sederhana,hemat, dan agar nanti tidak menjadi fitnah dibelakang hari kalau beliau hidup mewah.

.

Sesungguhnya Rasul dapat hidup mewah dengan uangnya, tapi beliau lebih senang hidup sederhana untuk memberikan contoh kepada pemimpin2 di kemudian hari agar setiap pemimpin hendaklah hidup sedehana, itu lebih baik dan bijak.Kalaun tidakdemikian rakyat akan mudah melemparkan fitnahnya kepada pemimpin bahwa kekayaan yang diprolehnya adalah hasil korupsi selama berkuasa.

.

Jadi Nabi Muhammad saw beserta istrinya telah meninggalkan warisan2 yang sangat bermanfaat sekali bagi biaya2 pengembangan agama islam. Sekarang kita dapat menikmati peraturan2 ALLAH yang diterima oleh Nabi Muhammad saw.

.

Kalau bukanlah agama islam yang kita amalkan sudah tentu kita tetap menjadi orang2 seperti di hutan2 itu bukan? Patutlah kita selalu bersyukur kepada ALLAH dan berselawat kepada Nabi Muhammad saw tanda kita seorang muslim yang pandai bersyukur dan berterimakasih.

.

Sesungguhnya bukan berselawat saja, tapi jauh dari itu adalah mengikuti perintah ALLAH diatas dan Sunnah Rasul dan istrinya bagaimana beliau mencari nafkah dengan sungguh2 kemudian semua hartanya itu digunakan untuk kemaslahatan umat islam. Indah bukan?

.

Kalau kita berzikir dan berselawat saja, tidak ada artinya bagi ALLAH dan Rasul, karena ALLAH dan Rasul tidak perlu dipuji2 lagi, tapi ALLAH dan Rasul menginginkan umatNya mengikuti perintah2Nya dan sunnah Rasul diatas tadi agar umat islam menjadi umat yang makmur, hidupnya menjadi sari tauladan bagi umat2 non islam. Umat yang produktif,bukan konsumtif saja. Karya2nya bermanfaat untuk kebaikan kehidupan manusia dan makhluk ALLAH lain2nya yang juga ciptaan ALLAH.

.

Carilah bekal (kekayaan) yang diberikan oleh ALLAH kepada kamu untuk kebahagian hidup di akhirat, dan janganlah lupakan bagian kamu di dunia.(syurga harus di dicapai didunia dulu, baru di akhirat)

Berbuatlah kebaikan kebaikan sebagaimana Tuhan telah berbuat kebaikan kepada kamu, dan janganlah kamu membuat bencana di muka bumi ini. Sesungguhnya ALLAH tidak menyukai orang2 yang membuat kerusakan. Al Qasha :77.

.

ALLAH berfirman; "Sesungguhnya orang orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh(karya2 bermanfaat), mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.”(QS 98: 7).artinya

Manusia yang mulia disisi ALLAH adalah manusia yang beriman dan waktunya bermanfaat bagi orang banyak.(karya2nya bermanfaat)

.

Dilain Hadist Rasulullah bersabda; ALLAH lebih senang melihat muslim yang kuat( iman dan ekonominya ) dari pada muslim yang lemah.HR Muslim.

.

Kesimpulan: Jelaslah bagi kita bahwa ALLAH dan Rasul ingin umatNya kaya ilmu dan harta agar bisa meninggalkan warisan2 yang banyak kepada generasi berikutnya.Untuk itu harus bekerja raji dan sungguh2 ketika sehat. Kalau hamba2 ALLAH tidak bekerja rajin, ALLAH akan menghukumnya. Dimasukan kedalam neraka di dunia dan akhirat. Di dunia mendapat kemiskinan,kelaparan dan dikirat mendapat neraka pula.

.

Seumpama seorang kariawan perusahaan yang malas bekerja untuk Bossnya maka dia akan di keluarkan atau di pecat dari perusahaan sebagai hukumannya. Dan siapa2 yang bekerja rajin akan di berikan posisi yang lebih baik dan rezeki yang lebih tinggi sebagai hadiah dari ALLAH.

.

Demikianlah ,terimakasih, semoga ada manfaatnya. Kalau benar datang dari ALLAH dan kalau salah datang dari kami yang lemah mohon dimaafkan dan ditegur.

.

Wassalamu’alaikum wr wb.

.

Mari kita berjuang menuju masarakat yang bermanfaat didunia berarti di akhirat.Berzikir, pikir dan ikhtiar

Keep your hands busy with works; keep your mouth busy with remembrance of ALLAH

And leave inheritance as much as possible. Love your neighbor as you love yourself.

Hadits.Tidaklah kamu beriman kepada ALLAH,kalau kamu belum mencintai atau menolong tetangga kamu (yang islam atau non islam)

Note: Silakan kirim artikel ini kepada kawan2 yang tersayang semoga ada manfaatnya bagi dia.

Artikel berikutnya adalah( DIFINISI HADITS)

No comments: