Saturday, July 22, 2006

AL QURAN ADALAH PERATURAN2 DARI ALLAH YANG JELAS DAN TERPERINCI

AL QURAN ADALAH SEBUAH MUKJIZAT DARI ALLAH YANG PENUH KEBENARAN, KEADILAN, DAN TERPERINCI, TIDAK ADA KERAGUAN RAGUAN..

Al Quran adalah kitab yang sempurna (Quran 6:38), tepat (Quran 18:1-2) and terperinci mana yang halal dan mana yang haram (Quran 6:114),penuh keadilan dan kebenaran dan tidak ada keraguan raguan lagi bagi orang2 yang beriman.

Oleh Latifabdul.(16)

Bismilahirrahmanirrahiim
Saudara2ku yang dirahmati ALLAH swt.
Bersama ini saya postkan beberapa ayat2 ALLAH yang menjelaskan bahwa Al Quran itu adalah peraturan2 ALLAH yang jelas, terperinci, mana yang halal dan mana yang bhatil, tepat guna, penuh keadilan dan kebenaran dan tidak perlu diragu ragukan lagi bagi setiap muslim.
.
Jadi barang2 siapa yang merujuk atau ber-aqidah kepada selain Al Quran (hadist2 palsu, riwayat2 nabi2 dan sahabat2 ) dia adalah termasuk golongan Syrik, yang mana ALLAH tidak mengampuninya.
.
Hadits yang sahih itu hanya adalah hadits2 yang hanya menjelaskan ayat2 ALLAH yang tidak terang dan menjelaskan kembali wahyu2 ALLAH yang turun kepada Nabi2 sebelumnya. Selain dari pada itu adalah hadits2 peraturan2 setempat, budaya Arab. Boleh diikuti dan boleh di tinggalkan, tidak berdosa,karena bukan syariat islam.
.
Inilah ayat2 ALLAH mohon diperhatikan sekali,semoga kawan2 yang belum tahu ayat2 ini , hendaklah memperbaharui aqidah nya agar tidak tersesat. ALLAH Maha Tahu dan Maha Melihat setiap apa yang ada dalam hati kita masing2. Insya ALLAH ada manfaatnya,amin.
.
1.Alif Laam Raa, (inilah) suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi (Allah) yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. (QS.11:1)
.
2. Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan kitab kepadamu dengan terperinci? Orang-orang yang telah Kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu.Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merobah robah kalimat-kalimat-Nya dan Dia lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(QS.6:114-115)
.
Note. Apa yang diajarkan dalam al-Qur'an, juga diajarkan pada ummat yang lalu.Bahwa dalam al-Qur'an ada tambahan, itulah yang membuatnya sempurna.Silahkan lihat surat al- A'laa.

3.Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu,Kitab-kitab Ibrahim dan Musa (QS.87:18-19).
.
4. Kami berikan mereka Al Quran dengan terperinci,(fully detaied) dengan ilmu pengetahuan(knowledge), bimbingan)guidance), dan rahmat(Mercy) untuk semua manusia bagi orang2 yang beriman.Qs.7:52 .
.
5. Kesemuanya haiwan dibumi, dan kesemua burung burung yang berterbangan dengan kepak kepak adalah komuniti seperti kamu. Kami tidak tinggalkan suatu apapun dari kitab ini(sempurna, tidak ada yang kurang). Kepada Tuhan mereka, semua haiwan haiwan ini akan dikumpulkan. QS.6:38.
.
6. Kepujian bagi Allah, yang menurunkan kitab ini kepada hambaNya, dan dijadikannya dengan tidak ada sedikit pun kecacatan. Penuh dengan kesempurnaan (kitab) untuk memberi amaran akan hukuman yang azab dariNya, dan untuk menyampaikan berita berita baik kepada orang orang percaya yang menjalani QS.18:1-2.
.
7. Mestikah aku mencari selain Allah sebagai perundangan(atau Aqidah islam), apabila Dia yang telah terangkan kepada kamu kitab yang sempurna dan terperinci?* Mereka yang mendapat kitab mengenalinya yang ianya telah diturunkan oleh Tuhan kamu, dengan kebenaran. Kamu jangan sekali kali menyimpan sebarang keraguan.QS.6:114.
.
8. Sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil, (QS.86:13).

Semoga bagi yang sudah membaca peraturan2 ALLAH ini mari kita taati, dan juga mohon di sampaikan kepada kawan2 yang tersayang agar mereka juga dapat memperbaharui aqidahnya kalau selama ini dia mempercayai buku2 ciptaan manusia sebagai aqidah perjuangannya dalam islam.
Wassalamua’alaikum wrwb.

No comments: